Skip to content Skip to footer

Požehnaj nás, Bože, v novom roku…

Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás;
a tvoja tvár nech žiari nad nami,
aby sa tvoja cesta stala známou na zemi
a tvoja spása medzi všetkými národmi.

Bože, nech ťa velebia národy,
nech ťa velebia všetky národy.
nech nás Boh požehná
a nech si ho ctia všetky končiny zeme.

(Ž 67,2–3.6.8)