Skip to content Skip to footer

Plakalo aj nebo

RUŽOMBEROK, 8. marca – Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka aj tento rok zorganizovalo spoločnú krížovú cestu na ružomberskej Kalvárii. Zúčastnených neodradilo ani nepriaznivé počasie.

Otec Dušan Galica v úvode avizoval, že pôjde o krížovú cestu, ktorú sa modlil aj pápež František s účastníkmi minuloročných Svetových dní mládeže v Rio de Janeiro na pláži Copacabana. Jednotlivé sprievodné texty k zastaveniam, začínajúce sa oslovením Tu som, Pane Ježišu – Vykupiteľ, si medzi sebou rozdelili študenti, ale aj iní priaznivci Katolíckej univerzity. Po štyroch zastaveniach sa však spustil silný dážď a navôkol sa začalo aj blýskať. Preto sa ako lepšie riešenie napokon ukázalo presunúť krížovú cestu do neďalekej františkánskej kaplnky. Počas presunu do kostola silnú atmosféru umocnila pieseň Kríž je znakom spásy, ktorú všetci spoločne spievali.

Do textu zastavení krížovej cesty sa premietli aj aktuálne celospoločenské problémy – potraty, sekularizácia sveta, kriminálna činnosť, nepriaznivý účinok sociálnych sietí či prostitúcia – a prosba za ich napravenie. V závere odznela spoločná modlitba za Svätého Otca. „Hoci sa možno krížová cesta nepodarila tak, ako sme ju naplánovali, všetko je to v iných rukách. Pán Boh nás zato, že sme zostali, obdaroval milosťami,“ dodal otec Galica a poprial ešte požehnaný zvyšok pôstneho obdobia. Mnohí odchádzali posilnení a radosť im nepokazilo ani to, že viacerí z nich boli do nitky mokrí. „Táto krížová cesta mala pre mňa veľkú symboliku, pretože v momente, keď sme sa s krížom pohli, začalo celé nebo plakať. Neprekáža mi, že som zmokla. Bolo to o to krajšie a silnejšie,“ prezradila svoje dojmy študentka žurnalistiky Terézia.

Daniela Matejovičová, študentka FF KU