Skip to content Skip to footer

Pekný vzťah do manželstva je možný

Na konci októbra (28 – 30. 10. 2016) v Spišskej Belej prebehol kurz – Chodíme spolu ako ďalej. Lektormi kurzu boli manželia – absolventi KU: manželia Martin a Anička Lojekovci, Pavol a Mária Pješčákovci a iní.

Kurz prinášal dynamiku budovania vzťahu, ktorý smeruje do prerastania sŕdc a rozoberal nasledujúce témy: etapy, hranice a piliere vzťahu; využitie času chodenia spolu,
odpustenie a neodpustenie vo vzťahu, skúšky vo vzťahu, čistota a manželstvo z Božej perspektívy. Prednášky boli doplnené aktivitami a svedectvami. Na záver v spätnej väzbe účastníci vyjadrili, že im kurz pomohol uzatvoriť predchádzajúci vzťah, taktiež im pomohol správne nadstaviť vzťah a dobre sa pripraviť do budúceho vzťahu.

o. Róbert Slotka