Skip to content Skip to footer

Odpustová slávnosť sv. Alberta

V stredu 11. novembra 2015 sa v univerzitnej Kaplnke sv. Alberta konala odpustová slávnosť zo sviatku patróna kaplnky. Svätú omšu slúžil otec rektor Jozef Jarab spolu s kňazmi pôsobiacimi na KU a v Univerzitnom pastoračnom centre. Tento deň sa zároveň spájal aj s 200. výročím založenia Kňazského seminára v Spišskej Kapitule a duchom sme boli spojení aj s našimi otcami biskupmi, ktorí boli v tom čase na púti “ad limina” v Ríme.

Otec rektor v homílii vyzdvihol dôležitosť detailu v živote človeka, opieral sa o komentár pápeža Františka o blahoslavenstvách, ktoré sú východiskom života svätých (odkaz na www.tkkbs.sk). Svätá omša bola poďakovaním za naše univerzitné spoločenstvo a keďže poďakovanie je zároveň novou prosbou, prosili sme o Božie požehnanie pre naše univerzitné spoločenstvo do ďalších dní. Po svätej omši sme sa spoločne zišli na agapé v priestoroch UPaC.

Na univerzite tvoríme jednu rodinu, ktorej srdce je v Kaplnke sv. Alberta a týmto srdcom je Živý Kristus v Eucharistii, z ktorého žijeme. Preto pozývam každého študenta, pedagóga, zamestnanca či priateľa KU, aby často zavítal do našej kaplnky. Aby ďakoval a prosil za seba i za iných, za lásku k Múdrosti, k bratom a sestrám, k novým poznatkom… aby sme sa tak zjednocovali a aby na našu adresu mohli povedať: “Pozrite, ako sa milujú…”

Sv. Albert, oroduj za nás!

Darka Obušeková, PF KU