Skip to content Skip to footer

Odkaz Vianoc

Počas vianočných sviatkov sme si vymieňali mnohé priania. Svätý otec František počas slávenia vigílie Narodenia Pána predstavil aktuálny odkaz Vianoc:

„V spoločnosti neraz opojenej konzumom a pôžitkami, hojnosťou a luxusom, zovňajškom a narcizmom, nás Ono (Dieťa) povoláva k triezvemu správaniu – čiže jednoduchému, vyváženému, priamočiaremu, schopnému zachytiť to, čo je podstatné a podľa toho žiť. Vo svete, ktorý je príliš často tvrdý k hriešnikovi a mäkký voči hriechu, je treba pestovať silný zmysel pre spravodlivosť, pre hľadanie a uskutočňovanie Božej vôle. Uprostred kultúry ľahostajnosti, ktorá nezriedka končí ako neľútostná, náš štýl života nech je naopak plný zľutovania, empatie, spolucítenia, milosrdenstva, načerpaných každý deň z prameňa modlitby.“

Celý text kázne sv. otca nájdete https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20151225005

o. Róbert