Skip to content Skip to footer

Obdarujme ľudí okolo seba – napr. 89 darov, ktoré môžeme rozdávať každý deň

Ahojte, priatelia! Tento text som našiel medzi svojimi mnohými textami. Neviem, kto je jeho autorom, neviem, kedy bol napísaný, predsa je stále aktuálny a stále je to dobrá inšpirácia pre nás, ako potešiť druhých. Ja som si dovolil tento milý text jemne upraviť, a teraz Vám ho ponúkam, ako dar pre Vás.

Osemdesiatdeväť darov, ktoré môžete rozdávať každý deň

 1. Usmievajte sa.
 2. Poskytnite rameno, o ktoré sa možno oprieť.
 3. Potľapkajte niekoho priateľsky po chrbte.
 4. Hovorte často: Ďakujem.
 5. Neobávajte sa povedať: “Vyzeráš dnes veľmi dobre.”
 6. Keď máte depresiu, zapískajte si.
 7. Spomeňte si na svojho bývalého učiteľa a pošlite mu pohľadnicu.
 8. Začnite deň krátkou modlitbou.
 9. Hovorte “Dobré ráno”, aj keď nie je dobre.
 10. Napíšte SMS starému priateľovi, aj keď ju nečaká.
 11. Zatelefonujte niekomu, kto na vás už zabudol.
 12. Umyte riad, aj keď nie ste na rade.
 13. Vyneste smeti, aj keď nie ste na rade.
 14. Ignorujte nemiestne poznámky.
 15. Zavolajte milovanej osobe, aj keď len jedinú vetu…
 16. Každý deň začnite nejakým vtipom alebo veselým príbehom.
 17. Vo svojich slovách sa netočte stále iba okolo Korona krízy a politiky.
 18. Uvarte niekomu kávu, napríklad svojmu kolegovi.
 19. Pozvite starú mamu alebo starého otca na obed.
 20. Pošlite niekomu správu s textom “Myslím na Teba”.
 21. Zamávajte a usmejte sa na známeho na ceste.
 22. Podarujte obnosené šatstvo niekomu, kto ho potrebuje.
 23. Rozšírte nejakú dobrú správu. Nerozširujte klebety.
 24. Povedzte niekomu niečo pekné.
 25. Oceňte myšlienku, úvahu, vtip, prácu svojho kolegu.
 26. Pomôžte tak, že nájdete riešenie, nie tak, že múdro poradíte.
 27. Napečte koláče a zoberte ich do práce.
 28. Navštívte starého samotára.
 29. Ak idete okolo kostola a je otvorený, na chvíľu tam vstúpte.
 30. Povedzte svojej manželke, priateľke, že je krásna.
 31. Doneste jej raňajky do postele.
 32. Porozprávajte o svojich snoch.
 33. Zachovajte tajomstvo.
 34. Pousilujte sa pochopiť mládež. Skúšajte to znova a znova. Uvidíte, že to bude mať úspech.
 35. Povedzte niekomu, že vykonal kus dobrej práce.
 36. Vypnite na chvíľu telefón, nechajte internet internetom a započúvajte sa do ticha.
 37. Ak stojíte v rade, pustite niekoho pred seba.
 38. Hovorte často “Prosím”.
 39. Povedzte áno, hoci by ste radšej povedali nie.
 40. Vysvetľujte trpezlivo.
 41. Hovorte pravdu, ale láskavo a opatrne.
 42. Povzbuďte niekoho, kto je smutný.
 43. Šírte okolo seba radosť.
 44. Urobte anonymne dobrý skutok.
 45. Položte niekomu na stôl vtipnú kartičku.
 46. Nalepte si doma na chladničku alebo v práci nejakú peknú ,,myšlienku.
 47. Nezáviďte a nebuďte zlomyseľní.
 48. Povzbudzujte mládež.
 49. Nájdite si pre niekoho čas.
 50. Premýšľajte.
 51. Počúvajte.
 52. Vždy hľadajte tú svetlejšiu stránku problému.
 53. Buďte priateľskí.
 54. Buďte optimistickí.
 55. Buďte láskaví.
 56. Dajte najavo svoju vďačnosť.
 57. Dnes sa zahrajte spolu so svojimi deťmi.
 58. Ak vidíte na zemi papier, zodvihnite ho. Nekomentujte to.
 59. Buďte úprimní.
 60. Prejavte svojim blízkym lásku.
 61. Hľadajte každý deň v ľuďoch niečo dobré.
 62. Pomodlite sa desiatok svätého ruženca za mladé manželstvá a rodiny.
 63. Pozvite niekoho nečakane niekam si posedieť, na výlet.
 64. Porozprávajte dieťaťu rozprávku na dobrú noc.
 65. Darujte niekomu maličkosť.
 66. Pošlite niekomu báseň.
 67. Prečítajte si krátky text zo Svätého písma a porozmýšľajte nad tým.
 68. Povedzte svojmu partnerovi, že svet je nádherný
 69. Povzneste sa nad niektoré chyby iných.
 70. Berte do úvahy aj názory iných.
 71. Obetujte nejakú svoju nepríjemnosť za ľudí v kríze.
 72. Zabudnite na dávnu krivdu.
 73. Otvorte niekomu dvere.
 74. Milo sa prihovorte staršiemu človeku, dieťaťu.
 75. Usmejte sa na predavačku a prihovorte sa jej.
 76. Neponáhľajte sa niekoho kritizovať.
 77. Na ceste do práce si všímajte svet okolo seba.
 78. Zastavte sa pri strome, kríku, kvete a obzrite si ho.
 79. Choďte dnes na prechádzku do prírody.
 80. Podeľte sa o svoju radosť.
 81. Darujte bezdomovcovi deku.
 82. Tešte sa z pekného rána.
 83. Tešte sa z práce a robte ju s radosťou.
 84. Tešte sa so svojou rodinou.
 85. Povedzte svojim blízkym, aký ste rád, že ich máte.
 86. Verte, že ľudia sú dobrí a tak sa k nim správajte.
 87. Pomodlite sa za trpiacich.
 88. Tešte sa zo všetkého okolo a hľadajte vo všetkom dobro a potešenie.
 89. Povedzte dnes Bohu: Ďakujem, že si, Bože a ďakujem, že som.

Spracovanie textu a foto: Jozef Žvanda