Skip to content Skip to footer

Oáza po skúškovom období

V prvý februároví víkend sa v Nitre uskutočnila akcia pre mladých, medzinárodné stretnutie mladých ľudí, ktorí žijú s Kristom, alebo Ho hľadajú. Stretnutie „On je Živý“, organizovala komunita Emanuel Bol to víkend plný modlitby, radosti, času stráveného s priateľmi, dni duchovných zážitkov a zmien.  Hlavné motto tohtoročného stretnutia bolo: „ Buďte pripravení zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás.“ (1Pt 3,15)

Počas stretnutia sme počúvali svedectvá ľudí, ktorí objavili zmysel života vďaka nádeji, Bohu. Podujatie pozostávalo z troch dní, s bohatým duchovným  i zábavným programom. Zúčastnili sa ho mnohí mladí z celého Slovenska i zahraničia, stretli sme sa so  študentmi i exštudentmi Katolíckej univerzity, aj priateľmi zo SDM v Madride.

Program pozostával z modlitby chvál, rôznych gospelových koncertov a prednášok. Hlavným hosťom stretnutia bol o.Juraj Jurica a vo svojich dvoch prednáškach hovoril  o tom, čo je nádej, kto je Nádejou pre kresťana, aké sú falošné nádeje a nakoniec, ako je potrebné vedieť zdôvodniť nádej. Súčasťou programu bolo slávenie svätej omše a tiež každodenná adorácia, čas osobného stretnutia sa s Ježišom. Vrcholom trojdnia bol Večer milosrdenstva –večer Nádeje.  Tento večer vychádzal z príbehu o Jóbovi. Po divadelnom stváraní moderného Jóba nasledovali svedectvá ľudí, ktorí dostali novú nadej vďaka Ježišovi. Počas víkendu mladí mohli pristúpiť ku sviatosti zmierenia, k duchovným rozhovorom i modlitbe príhovoru, ktoré vykonávali kňazi z celého Slovenska.

Uvádzam myšlienky, ktoré ma oslovili: „Boh nás nikdy neskúša nad naše sily, nedopustí aby sme si ublížili. On vždy stojí vedľa nás a pomáha nám, vedie nás a čaká, že ho požiadame o pomoc, aj v čase skúšok. Boh nás nikdy neskúša nad naše sily. Vždy stojí vedľa nás a ako tréner trénuje svojho zverenca, tak aj Boh stojí vedľa nás a trénuje nás, aby sem boli duchovne vymakaní.“

Po náročnom skúškovom období toto stretnutie nádeje bolo pre nás načerpaním nových síl do nových dní. Vďaka Bohu, v ktorom je všetka naša nádej, vstupujeme do nového semestra  a do období nových skúšok a skúseností.

Barbora, študentka FF KU