Skip to content Skip to footer

O modlitbe posvätného ruženca

Ktosi sa raz usiloval spočítať, koľkokrát denne malé dieťa vysloví slovo mama. Tento „Ktosi“, ktorý zistil, že dieťa tak urobí približne 350 krát si zároveň položil otázku, či to mamu neomrzí. Mnohé mamy by určite potvrdili, že možno niekedy aj áno, no nakoniec by aj tak nasmerovali svoje oči,  ruky a srdce na dieťa, aby mu znova a znova preukázali lásku. Nanovo znova a znova by matkine ruky objali plačúce dieťa a usilovali by sa ho utíšiť.

Nebeská Matka a pozemská matka

Vzťah medzi matkou a dieťaťom môžeme prirovnať k vzťahu našej Nebeskej Matky, Panny Márie s nami, jej deťmi. Azda to Božiu Matku omrzí, keď neustále od nás, jej detí smerujú zo zeme do neba na jej adresu naše prosby? Ak to neomrzí pozemskú matku, o čo menej Nebeskú. Naše prosby ona, Panna Mária, počuje a nielen počuje, ale neustále na ne aj reaguje. Svedectvom toho nie sú len zjavenia v Lurdoch či vo Fatime, ale aj milióny denných osobných skúsenosti veriacich či neveriacich ľudí s Pannou Máriou. Zažívajú to tak  dedinské babičky ako aj mladí, študenti ako aj robotníci, inžinieri, lekári, učitelia, právnici, vedci… Prirodzene aj kňazi. Exemplárnym príkladom v tejto súvislosti sú Mexičania, o ktorých je známa ich obrovská úcta k Panne Márii Guadalupskej. Hlbokú úctu jej prejavujú nielen samotní veriaci ľudia, ale často aj neveriaci, dokonca aj komunisti.

Mama, Mama, Mama!

Zvolanie: „Mama, Mama, Mama!“, zaznieva z úst nás, pozemských detí k Nebeskej matke
x-krát denne.  Kristova Cirkev však pozemskému človiečikovi ponúka špeciálnu situáciu, chvíľu, počas ktorej toto: „Mama, Mama, Nebeská Mama!“, zaznieva zvlášť silno. Tým špeciálnym miestom je modlitba, konkrétne modlitba Posvätného ruženca. V ruženci mnohokrát opakované: „Zdravas Mária, milosti plná,“ je tým zvolaním „Mama, Nebeská Mama“! Vždy, keď z nášho srdca a z našich úst vychádzajú spomínané slová: „Zdravas Mária, milosti plná“, v tej chvíli pripomíname Nebeskej Matke situáciu z Názareta, kde jej Archanjel Gabriel oznámil, že si ju Boh vyvolil za matku Svojho syna. V tej chvíli sa aj my pripomíname jej. Veď aj my sme jej deti.  Keď v modlitbe pokračujeme a zvoláme: „…požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš“, to sme s Máriou na návšteve u Alžbety vo chvíli, keď sa stretávajú dve matky, matka hlasu a matka Slova. Keď sa modlíme: „Svätá Mária, Matka Božia“, to sme s Máriou v Betleheme, kde sa z jej lona rodí Boží Syn, Spasiteľ sveta. To betlehemské materstvo súvisí s materstvom na Kalvárii. Tam pod krížom Matka Božia dostáva nás, hriešnych ľudí, za svojich synov a dcéry.  Keď sa modlíme: „…pros za nás hriešnych“, to sme s Máriou a učeníkmi vo večeradle, kde zídení v spoločnej modlitbe očakávajú príchod Tešiteľa, Ducha Svätého.

Modlitba posvätného ruženca, každé jej slovo, každé opakované slovo, nie je len slovom o tajomstve Božieho Syna, nie je len slovom o tajomstve Jeho matky, ale je aj našim slovom, slovom o nás pozemských synoch a dcérach, je slovom, v ktorom neustále voláme: “Mama, Mama, Nebeská mama, pomôž, pomôž, pomôž!”

o. Jozef Žvanda

Foto: Internet