Skip to content Skip to footer

(Nielen) prváci prišli chváliť

UPaC pozvalo na Katolícku univerzitu skupinu eSPé zo Sliača. Koncert venovaný najmä prvákom zaplnil v stredu, 2. októbra, Aulu Jána Pavla II.

 

Zúčastnených privítal vo večerných hodinách otec Róbert, ktorý v príhovore upriamil pozornosť na emblém univerzity, predstavujúci prienik kruhov. Aj v rámci koncertu tak pripojil výzvu vnímať univerzitu ako „prienik, kde sa naše srdce môže ešte hlbšie spojiť s Ježišovým srdcom.“

Po jeho úvodných slovách už iniciatívu prebrali eSPé samotným koncertom – lepšie povedané chválami, ako vyjadril aj líder kapely, Július Slovák: „Nech každá táto pieseň je našou modlitbou. Nech to nie sú len piesne, ktoré spievajú nejakú náboženskú tematiku, ale piesne, ktoré volajú na živého Boha.“

Okrem hudobnej časti chvál nevynechali hostia ani pozvanie pre prítomných zamyslieť sa a skúmať konkrétne svoj aktuálny vzťah s Bohom. Ponúkli svedectvá, slová povzbudenia a podporili aj smelosť k aktivite – slovami J. Slováka: „To že ste tu, na tejto univerzite, a to, že študujete rôzne veci, môže veľmi reálne ovplyvniť tento národ, ak princípy Božieho kráľovstva vsuniete do oblastí, v ktorých budete profesionálmi.“ K tomu kládol študentom na srdce ich základnú úlohu, a to niesť Božiu slávu, aby univerzita bola preniknutá tým, čo Boh koná, a aby to robil skrze nich.

Počas večerného programu tiež otec Róbert predstavil UPaC a spoločenstvá, ktoré fungujú na univerzite, s pozvaním nových členov zapojiť sa do ich činnosti. Na záver, popri označení vtedajšieho večera za jar, dal zúčastneným s túžbou leta požehnanie k ovociu života.

 

Skupina eSPé vás v rámci projektu Godzone v spolupráci s ďalšími organizáciami pozýva na Godzone tour 2013: Armáda Kráľa, ktoré sa uskutoční počas Týždňa cirkvi pre mládež – 11.-16. novembra. Bližšie informácie na stránke www.godzone.sk .

Fotogalériu k článku nájdete: TU

 

Autorka: Michaela M., študentka FF