Skip to content Skip to footer

Neprehrá ten, kto… , Slovo z Kaplnky. 06.12.2018.

„A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale…“ (Mt 7, 24-27)

27.mája 2006, dnes už emeritný pápež Benedikt XVI., počas svojej návštevy Poľska, slávil v Krakove ma krakovských Bloniach s poľskou mládežou svätú omšu. Aj my sme tam boli. Pamätám sa na pápežov príhovor, ktorom sa zamýšľal práve na dnešným úryvkom z evanjelia o múdrom mužovi, ktorý staval dom na pevnej skale. Čo nám vtedy povedal?

“V srdci každého je túha po domove, ktorý je pevný, do ktorého sa môže nielen s radosťou vracať, ale v ktorom môže aj s radosťou prijať každého prichádzajúceho hosťa. Túžba po domove, v ktorom láska je každodenným chlebom, odpustenie podmienkou pochopenia a pravda prameňom, z ktorého vyviera pokoj srdca. Túžba po domove, ktorý napĺňa hrdosťou, za ktorý sa netreba hanbiť a ktorého spálenisko netreba nikdy oplakávať. Táto túžba nie je ničím iným ako túžbou po plnom, šťastnom a vydarenom živote. Ako stavať tento dom?

Je to otázka, ktorú si treba klásť častejšie. Každý deň musí znieť v srdci:“Ako stavať tento dom, ktorý sa volá život?“ Ježiš nás v dnešnom evanjeliu vyzýva stavať na skale. Čo znamená stavať na skale? Znamená to stavať na Kristovi a s Kristom. Stavať na Kristovia s Kristom znamená stavať na základe, ktorý sa volá ukrižovaná láska. Je to stavať s tým, ktorý nás pozná lepšie, ako sa poznáme sami, a hovorí nám: „Si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem“ (Iz 43,4). Je to stavať s tým, ktorý je  vždy verný, aj keď my vernosť odmietame, lebo seba samého zaprieť nemôže. Je to stavať s tým, ktorý sa ustavične skláňa nad zraneným ľudským srdcom a hovorí: „Ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ Je to stavať s tým, ktorý z výšky kríža vystiera ruky a priebehu večnosti opakuje: „Svoj život dávam za teba, lebo ťa milujem, človeče.“ Stavať na Kristovi nakoniec znamená oprieť o jeho vôľu všetky svoje túžby, sny, ambície a plány. Znamená to povedať sebe, svojej rodine, priateľom a celému svetu, predovšetkým však Kristovi: „Pane, nechcem v živote nič robiť proti tebe, lebo ty vieš, čo je pre mňa najlepšie. Iba ty máš slová večného života!“

“Neprehrá  ten, kto všetko postaví na ukrižovanej láske vteleného slova.”

Jozef Žvanda

Zdroj: Príhovor Svätého Otca Benedikta XVI. na stretnutí s mládežou na krakovských Błoniach. Krakov 27. mája 2006

Foto: Jozef Žvanda