Skip to content Skip to footer

Nedeľa Katolíckej univerzity v Ružomberku

Posledná nedeľa v januári bude každoročne Nedeľou Katolíckej univerzity  v Ružomberku (KU). Rozhodla o tomKonferencia  biskupov Slovenska na svojom 64. plenárnom zasadnutí v dňoch 28. a 29.  októbra 2009 na Donovaloch. V nedeľu 24. januára si veriaci vo všetkých  kostoloch na Slovensku vypočujú pastiersky list biskupov o KU. O týždeň  neskôr v nedeľu 31. januára budú môcť prispieť na činnosť a ďalší rozvoj  univerzity v celoslovenskej zbierke.  Od tohto roku, v ktorom KU oslavuje 10. výročie svojho vzniku, je zároveň možné vo  farnostiach zakladať Kluby priateľov KU. Napomôcť majú združovaniu  priateľov a priaznivcov KU, ktorí cítia spoluzodpovednosť za jej  existenciu, fungovanie a akýmkoľvek spôsobom sa angažujú v podpore  rozvoja univerzity.
Pastiersky list k Nedeli Katolickej univerzity
Propagačný plagát k Nedeli KU
Rektor KU prof. Tadeusz Zasępa o Nedeli KU v rozhovore pre Rádio Lumen
(prebraté z www.ku.sk)