Skip to content Skip to footer

Náš nepriateľ je ako lev bez zubov…

V dňoch 22.5 – 25.5.2015 som mala možnosť byť na seminári s Pátrom Eliasom Vellom na tému “Uzdravenie rodín”. Čakala som, že záujem bude veľký a skutočne bol. Je jasné, že každý z nás potrebuje uzdravenie v niektorej oblasti, či už v duchovnej, duševnej alebo fyzickej.

            Páter Elias prechádzal každým možným typom zranenia a možnosti uzdravenia. Proces uzdravenia si vyžaduje odvahu zapáliť svetlo vo svojom vnútri, vyjsť von zo svojich hrobov, nájsť koreň zla a zranenia a nechať sa uzdraviť milosrdnou Božou láskou. Páter Elias rozlišoval medzi psychologickými problémami a duchovnými zraneniami. Ako povedal Páter Elias, diabol útočí hlavne na kňazov a rodiny. Keď nebudeme mať kňazov, nebudeme mať ani zdravé rodiny a naopak. A skutočne, dobrá rodina je základ. Z nej ako z domácej Cirkvi majú vychádzať zodpovední otcovia, matky, kňazi, jednoducho – zrelé osobnosti. Nič nie je ideálne, ani naše rodiny, a preto každý z nás so sebou nesie isté bremeno, ktorého je potrebné sa zbaviť. Okrem prednášok Pátra Eliasa odzneli na seminári aj prednášky od iných osobností. Jednou z nich bol otec Vladimír Beregi, exorcista, ktorý prednášal na tému ako sa chrániť pred Zlým. Jeho sloboda s akou prednášal, radosť a akčnosť spojená s kvalitným humorom bola obohatením celého seminára. Nebojme sa diabla, lebo on už prehral, nič nezmôže, je ako lev bez zubov, čo nám môže urobiť? Maximálne nás môže oslintať… aj takto odvážne zneli jeho slová. Vo svoje prednáške vyzýval k odvahe, aby sme pravdivo vnímali našu identitu Božieho dieťaťa. Nemáme byť utrápení a ustráchaní, pretože sa nemáme čoho báť! Vyzýval tiež k modlitbe chvál ako účinnom ochrannom prostriedku pred Zlým. Boh prebýva na chvále svojho ľudu. Modlitba chvál sa niesla celým seminárom. Tvorili sme tak jednu rodinu. Veľmi ma povzbudilo aj slávenie sv. omše, ktorá bolo vrcholom každého spoločne stráveného dňa. Tam sme sa mohli stretnúť s Kristom, ktorý je Lekár našich duší. Mohli sme prijímať Božie slovo a vypočuť si kázeň pátra Eliasa. Bol to aj čas premýšľania, aj čas radosti z Boha, z jeho nekonečnej moci, z jeho lásky, priateľstva. Kto nás môže odlúčiť od jeho lásky? Len sa sami nevytrhnime z jeho rúk a budeme opravdivo šťastní.

Páter Elias Vella OFMConv je františkánsky kňaz a exorcista. Je autorom viacerých kníh.

Darinka Obušeková, PF KU