Skip to content Skip to footer

Najsvätejšia Trojica 2019 a Futbal

Posledný ročník Európskej futbalovej Ligy majstrov vyhral tím z krajiny kolísky futbalu, z Anglicka, slávny FC Liverpool. Dva kľúčové zápasy odohrali v semifinále s rovnako slávnym tímom FC Barcelona. Hoci Barca na čele s Lionelom Messim v prvom zápase vyhrala 3:0 a ich postup už bol takmer istý, predsa sa nakoniec z postupu do finále tešil FC Liverpool, keď v odvetnom zápase zvíťazil na Barcelonou 4:0. Dôvod? Barca hrala príliš profesorsky, a tak umrela na krásu, zatiaľ čo Liverpool bol v oboch zápasoch skvelý a hnaný svojim trénerom s obrovskou túžbou po víťazstve, hral kompaktne ako jeden tím, hral akoby s jedným nadšeným a nerozdeleným srdcom, a aj keď kľúčoví hráči pre zranenie museli zostať sedieť na lavičke, predsa silno podporovali svoj tím. Jeden z nich, zranený útočník Mohamed Salah mal na sebe oblečené tričko s nápisom: „Nikdy sa nevzdávaj!“ A oni to spolu skvele dali!

Futbal je jedným z najobľúbenejších športov na svete. Dokáže ľudí celého sveta spojiť a potešiť, ale aj zarmútiť. Aj keď v tomto športe často vládne moc peňazí a možno aj korupcie, predsa je vždy aktuálny, vždy nový a nový, prekvapujúci a priťahujúci. Futbal, futbal, futbal… Ale máme v dnešnú slávnosť Najsvätejšej Trojice hovoriť iba o futbale? Nemáme tu hovoriť o Pánu Bohu, nemáme tu dnes hovoriť o ústrednom tajomstve našej viery, o Trojjedinom Bohu, o Najsvätejšej Trojici? Áno, našou dnešnou témou je tajomstvo Najsvätejšej Trojice. A aký má súvis futbal s Trojjediným Bohom, s Najsvätejšou Trojicou?

Je potrebné ešte raz zopakovať: Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je ústredným tajomstvom našej viery a my do tohto tajomstva prenikáme iba málinko. Počas celej histórie spásy sa Boh postupne zjavoval človeku, kúsok po kúsku poodhaľoval zo svojho tajomstva, k človeku sa prihováral ústami prorokov a nakoniec k nám prehovoril ústami svojho Syna. Pretože učeníci spočiatku toto všetko nechápali, nakoniec na nich zostúpil Duch Svätý, a tak sa Boh, v ktorého veríme, definitívne zjavil ako jeden Boh v troch osobách, ako Otec, Syn a Duch Svätý. Nuž čo má Najsvätejšia Trojica spoločné s futbalom?

  • Futbalový tím je jeden, ale ide o spoločenstvo hráčov, trénerov a celého realizačného tímu. Aj Boh je jeden, ale ako spoločenstvo troch Božských osôb.
  • Dobrý futbalový tím je tímom rôznych, navzájom odlišných hráčov, ktorí majú voči sebe úctu. Boh je spoločenstvo troch rozličných Božských osôb, medzi ktorými vládne hlboká úcta.
  • Futbalový tím ako celok hrá pre jeden cieľ – víťazstvo. Boh, spoločenstvom troch Božských Osôb, tiež pracuje pre jeden cieľ – definitívne víťazstvo lásky nad zlom.
  • Dobrý tréner svojou láskou, ktorá má meno húževnatosť, pracovitosť, náročnosť a pokora zjednocuje hráčov – futbalistov v jeden kompaktný tím, v jedno srdce. Boh, náš Boh, Najsvätejšia Trojica, je dobrým Bohom, lebo má milujúce srdce. Sv. Izák, svätec zo 6. stor. po Kr. hovorí, že Boh môže jedine milovať.
  • Dobrý futbalový tím hrá s veľkým nadšením pre srdce fanúšika. Boh je spoločenstvom troch Božských osôb nadšených pre nekonečnú lásku voči každému človeku.
  • Dobrý futbalový tím po prehre vie aj plakať, no nikdy sa nevzdáva. Boh, Najsvätejšia Trojica, vie plakať a neraz plače pre človeka. Tak plakal slzami Syna v Getsemanskej záhrade, na Golgote, tak plakal slzami svojich synov v Gulagoch, v Osvienčime, tak plače dnes slzami synov a dcér v Sýrii a na Blízkom Východe, no nikdy nevzdáva svoj zápas o človeka.
  • Napriek všetkému, je veľkým tajomstvom, ako zladiť tak rozdielnych hráčov, trénerov a celý realizačný tím v jeden kompaktný a úspešný tím. Môžeš mať najlepších hráčov na svete, a predsa nemusíš vyhrať. Napriek všetkému, čo o Bohu vieme, Boh, Najsvätejšia Trojica je pre nás nesmiernym tajomstvom. Niečo o ňom už vďaka Božiemu zjaveniu a Duchu Svätému vieme. Predsa však sv. apoštol Pavol píše: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo…“ Tu naše rozumovanie naráža na hranicu a neostáva nám už nič iné iba s vierou, iba s vierou a pokorou prijať to veľké tajomstvo o našom Trojjedinom Bohu.

Čo z tohto nášho uvažovania si môžeme my zobrať pre seba? Spiritualita spoločenstva – vidieť toho druhého, spoločenstvo, jeden tím a predsa naša originalita a jedinečnosť, úcta voči Bohu a voči sebe navzájom, jeden cieľ – víťazstvo lásky nad hriechom, húževnatosť, pracovitosť, náročnosť, pokora a milujúce srdce, nadšenie pre víťazstvo, ale aj smútok a plač a odpustenie, no nikdy nehodiť flintu, túžba po večnom živote, po nebi a nakoniec pokora pred tajomstvom Boha, Najsvätejšej Trojice, ale aj pred tajomstvom života a človeka, k tomu všetkému nás dnes pozýva dnešná slávnosť Najsvätejšej Trojice.

Jozef Žvanda

Foto: Internet