Skip to content Skip to footer

Slovo z Kaplnky, Pondelok 23.04.2018, Nadčasový Vojtech – dobrý pastier

Ešte aj dnes nám doznievajú slová o Dobrom pastierovi, ktoré sme čítali včera počas slávenia Nedele Dobrého pastiera. Pán Ježiš je tým Dobrým pastierom, lebo svojim ovečkám dáva dobrý a výživný pokrm evanjeliovej lásky a svoje stádo neopúšťa, keď ho ohrozujú vlci. Bezbranné ovečky môžu svojmu Dobrému pastierovi dôverovať, že ich neopustí, že ich obráni a navyše, že on im dá oveľa viac, než si myslia a než potrebujú. (Jn 10, 1-10)

My sme tie ovečky. Kresťan v zápase s vlkmi nemôže používať prostriedky tohto sveta, ale Ježišove prostriedky. Ako bojuje Ježiš? Modlitbou za nepriateľov, službou každému, bez rozdielu, kto je kto, trpezlivosťou a odvahou v ohlasovní Božej lásky, lanami lásky a obetou vlastného života až do krajnosti. Z ľudského hľadiska je to nerozumné, no Boh má iné kritéria. Keď zabíjali nevinného diakona Štefana, jeho krv sa stala semenom obrátenia mladíka Šavla, pri nohách ktorého si Štefanovi vrahovia odložili svoje šaty.

Dnešná liturgia nám ponúka postavu dobrého pastiera, ktorý sa inšpiroval Dobrým pastierom, osobu sv. Vojtecha, nadčasového Vojtecha. V jeho živote si môžeme všimnú tri periódy.

  1. Detstvo a dospievanie vo svetle evanjelia Dobrého pastiera.

Vojtech sa narodil okolo roku 956 na hrade Libica pri Poděbradoch v slávnom rode Slavníkovcov. Na rast jeho osobnosti mali veľký vplyv kňazi, dobrí pastieri, či už benediktínsky kňaz Radla alebo neskôr počas Vojtechových štúdii v Magdeburgu biskup, sv. Adalbert, ktorý dal Vojtechovi pri birmovke svoje meno. Preto sa sv. Vojtech niekedy nazýva aj Adalbertom. V roku 981 sa Vojtech stal kňazom, vysvätil ho prvý pražský biskup Dětmar. Keď potom roku 983 biskup zomrel, za jeho nástupcu bol jednohlasne zvolený Vojtech.

  1. Biskupská služba Vojtecha vo svetle evanjelia Dobrého pastiera.

Vojtech bol veľmi skromným biskupom, no ako dobrý pastier sa verne staral zvlášť o chudobných a o kňazov. Bojoval proti pohanským zvykom šľachticov. Keď však videl ich tvrdošijnosť, vzdal sa svojho úradu a v roku 989 vstúpil do kláštora v Aventíne. Český národ skoro spoznal, koho stratil v dobrom pastierovi Vojtechovi, a preto v roku 992 svojim posolstvom naliehal na pápeža, aby sa Vojtech vrátil. To sa aj stalo a neskôr Vojtech založil pri Břevnove benediktínsky kláštor, ktorý sa stal centrom kresťanskej kultúry a vzdelanosti v Čechách. Ľud sa však opäť vrátil na vyšľapané chodníčky. Vojtech musel niekoľkokrát opustiť Prahu, aby sa tam už nakoniec ani nemohol vrátiť. Zistil, že nepriatelia jeho rodu vyhubili takmer celú jeho rodinu. Zachránil sa len najstarší brat.

  1. Misijná služba sv. Vojtecha, dobrého pastiera.

Vojtech nerezignoval, ale ako dobrý pastier sa stal misionárom. Odišiel do Hniezdna ku kniežaťu Boleslavovi Chrabrému. Odtiaľ sa dostal do Gdanska, kde za krátky čas pokrstil veľa pohanov. Potom prešiel k litovskému kmeňu Prusov, aj im chcel hlásať evanjelium. No tí ho neprijali. Cestou však nevedomky vstúpil na posvätné pohanské pole. Tam Vojtecha 23. apríla 997 zabili. Dnes sú jeho pozostatky uložené v chráme sv. Víta v Prahe. Vojtech bol vyhlásený za svätého v roku 999 pápežom Silvestrom II.

Sv. Vojtech je dobrým pastierom. V živote sa inšpiroval ozajstným Dobrým pastierom, Pánom Ježišom, ktorý prišiel, aby ľudia mali život a aby ho mali hojnejšie. (Jn 10,10) Vďaka osobnosti sv. Vojtecha máme možnosť aj my napĺňať Ježišovu túžbu – život v plnosti.

Jozef Žvanda

Foto: Internet