Skip to content Skip to footer

Moja mama a moji bratia, Streda 21.11.2018, (Mt 12, 46-50)

„Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“, pýta sa Ježiš. Potom ukáže na svojich učeníkov a povie: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka.“

Ježiš nám dnes poukazuje na nový rozmer vzťahov. Nad pokrvné vzťahy, ktoré sú v našom živote prenesmierne dôležité, stavia duchovný rozmer, duchovné vzťahy, ktoré sú v našom živote ešte dôležitejšie. Prečo?

Čo z toho, že otec splodí dieťa, ak ho vzápätí opustí? Čo z toho, že matka porodí dieťa, ak ho vzápätí opustí? Tak, ako skutočnou Ježišovou matkou, bratom či sestrou sú tí, ktorí plnia Božiu vôľu, tak aj našim skutočným otcom či skutočnou mamou nie sú tí, ktorí nás iba priviedli na svet a potom opustili. Skutočným otcom, skutočnou mamou je ten, je tá, sú tí, ktorí plnia Božiu vôľu, teda tí, ktorí toto dieťa prijmú, ktorí ho milujú, ktorí sa o neho starajú a ktorí ho zodpovedne vychovávajú. Ak tomu tak nie je, potom v skutočnosti mama nie je mamou, ale macochou, a otec nie je otcom, ale iba akýmsi ujom. Skutočným bratom alebo sestrou nie je pokrvný brat či sestra s ktorým sa neznášam. Mojím skutočným bratom či sestrou je iba ten, kto ma miluje, ktorého ja milujem. On je mojim bratom, mojou sestrou, tomu som ja bratom či sestrou.

Panna Mária je skutočnou Ježišovou mamou. Ona ho nielen porodila, ona ho milovala, vychovala a nikdy neopustila. Panna Mária je tak skutočnou Ježišovou mamou, ona je jeho prvou učeníčkou, ona úplne plnila Božiu vôľu.

Nuž sme alebo nie sme skutočnými otcami, mamami, bratmi a sestrami? Tým lakmusovým papierikom, ktorý naše vzťahy správne pomenuje, je naša láska, naša zodpovedná láska voči každému človeku, ale zvlášť voči najbližším. Ale aj neláska.

Jozef Žvanda

Foto: Internet