Skip to content Skip to footer

Máš po krk predvianočného konzumu? Daruj krv!

Dňa 10.12.2018 sa v  UPaC uskutočnila už tradičná adventná kvapka krvi. Hromadné darovanie krvi priamo v priestoroch nášho pastoračného centra sa pravidelne koná už niekoľko rokov, a to aj vďaka Národnej transfúznej stanici v Martine. Touto cestou ďakujeme jej pracovníkom, ktorí k nám pri tejto príležitosti zavítali posledný krát. Študenti ani zamestnanci KU však nemusia smútiť, Martinčanov odteraz vystriedajú pracovníci Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku, ktorí nás aj s ihlami a krvnými konzervami plánujú navštíviť už v apríli.

Rozlúčka s martinskou transfúznou stanicou sa však pod priebeh podujatia nijako nepodpísala a naša chodba sa zaplnila potenciálnymi darcami rovnako ako naposledy. Svoju krv nezištne ponúklo presne 46 študentov, z toho opäť niekoľko začínajúcich a niekoľko pokročilých darcov. Pre niektorých z nich sa darovanie krvi stalo takmer zvykom, iní si bytostne uvedomujú dôležitosť pomoci chorým a aj to, že možno raz oni sami budú potrebovať transfúziu. Nakoniec, advent je ideálny čas na obdarovanie, a to aj v prípade, ak máme po krk predvianočného konzumu a nemáme chuť lámať finančné rekordy pod stromčekom. -.

Hoci boli niektorí študenti vystresovaní, odbery sa obišli bez kolapsov a zdravotných problémov. Tak sa nám opäť potvrdilo, že ihla nie je nijaký strašiak a preto pozývame všetkých nerozhodných, aby sa nabudúce v apríli pridali.

Slavomíra Matlová