Skip to content Skip to footer

Mali sme Sústredenie zo spirituality pre študentov 2. ročníka FF KU a PF KU

Vo štvrtok 8.februára 2018 popoludní od 14.00 hod. prebiehal v Aule Jána Pavla II. na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) evanjelizačný program pre študentov 2. ročníka bakalárskeho štúdia na Filozofickej a Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku. Program bol súčasťou predmetu Sústredenie zo spirituality. Tento duchovno-formačný predmet patrí do študijného základu, povinní sú ho absolvovať všetci študenti KU v 1. a 2. roč. bakalárskeho štúdia a v 1. ročníku Magisterského štúdia a moderujú ho kňazi z Univerzitného pastoračného centra biskupa Jána Vojtaššáka v Ružomberku.

Popoludňajší program pre viac ako dvestopäťdesiat študentov tvorilo pásmo slova a hudby v podaní Spoločenstva Rieka života, v ktorom zaznelo pozvanie do modlitby, k otvorenosti voči Bohu a k obráteniu sa.

Veľmi silným momentom boli svedectvá členov Spoločenstva Rieka života o osobnom a rozhodujúcom stretnutí so živým Bohom, ktorého každý z členov stretol originálnym a jedinečným spôsobom v úprimnej modlitbe a v nádeji na lepší začiatok, v dôvere v Božiu starostlivosť. „Toto tvorí dôležitý dátum, ktorý si treba navždy pamätať a ku nemu sa pridávajú ďalšie,“ podotkol páter redemptorista P. Rastislav Dluhý, CSsR.

Rieka života priniesla do života študentov osvieženie a ovlaženie a poukázala na to, že je potrebné hľadať ozajstný prameň osvieženia a napojiť sa na neho, a ním je Ježiš Kristus. Spoločenstvo Rieka života nám ukázalo, že sa tohto prameňa dá neustále piť a posilňovať. Príležitosťou k tomu bola aj svätá omša, ktorú celebroval páter Rastislav Dluhý, CSsR., a ktorá bola vrcholom celého evanjelizačného programu.

Študenti 2. ročníka oboch fakúlt po skončení tohto programu boli pozvaní k absolvovaniu ďalších duchovno-formačných aktivít, ktoré im môžu pomôcť k ich osobnému duchovnému rastu.

Všetkých účastníkov evanjelizačného programu vkladáme do našich modlitieb.

Róbert Slotka, Duchovný správca UPaC

Foto: UPaC