Skip to content Skip to footer

Hosť na KU: Ľudské telo je listom od Stvoriteľa

Dňa 8. 11. 2016 sa v Aule Jána Pavla II. v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom – Partnerské vzťahy. Prednášku opäť moderoval o. Róbert Slotka a jeho hosťom bol o. Pavol Hudák.

Témou prednášky bolo budovanie vzťahov s dôrazom na predmanželskú čistotu. Na začiatku o. Pavol zdôraznil, že Katolícka univerzita nie je len vzdelávacou inštitúciou, ale aj formačnou, nie je teda dôležité len pracovné uplatnenie študentov, ale aj ich zrelosť po ľudskej stránke, a teda aj schopnosť založiť si zdravú rodinu.

Kľúčom k zdravým partnerským vzťahom je predmanželská čistota. V čistom vzťahu je prítomný Boh, ale ak vo vzťahu Boh chýba, vzťah nie je požehnaný. Ak vzťah nie je čistý, medzi partnermi dochádza k endorfínovým väzbám a tie spôsobujú stratu vnútornej slobody človeka a rozchod je potom veľmi bolestivý. Naopak, čistota vo vzťahu nám dáva schopnosť racionálneho pohľadu na náš vzťah, a ak prídeme k záveru, že k sebe nepatríme, aj po rozchode môžeme byť šťastní a vyrovnaní, pretože budeme vedieť, že sme sa rozhodli správne. Čistota je tou najlepšou cestou, akou žena môže priviesť neveriaceho muža k Bohu, pretože muž v čistej žene uvidí živé evanjelium. Ak žena mužovi odoprie svoju čistotu, zatarasí mu cestu k Bohu.

Teológia tela Jána Pavla II. hovorí o tom, že ľudské telo je listom od Stvoriteľa. Ak má ženské telo byť pre muža takým listom, žena si musí uchovať svoju tajomnosť a príťažlivosť – svoju čistotu. Jej telo potom bude pre muža chrámom. Muži už odmalička snívajú o kráske, ktorú by mohli chrániť. Muž vyznáva lásku vtedy, keď chráni, nie vtedy, keď má svalnaté reči o láske. Ak muž neochráni ženu pred samým sebou, tak ju nemiluje. Naopak, túžbou ženy je nasýtiť muža, muž však nemá byť nasýtený ženským telom, ale má byť ženou naplnený. Vzťah nemôže byť čistý iba tak napoly, buď čistým je, alebo nie je. Hoci je to ťažké, je možné začať odznova aj napriek zlyhaniu.

Okrem čistoty vo vzťahu sa o. Hudák dotkol aj fenoménu otcovstva a mužskej spirituality. Ospravedlnil sa v mene všetkých otcov za to, že vo výchove často zlyhávajú a svoje deti zraňujú a vyjadril nádej, že snáď budúca generácia otcov bude na tom lepšie, ak sa naučíme mužov správne formovať a viesť k otcovstvu. Taktiež kládol dievčatám na srdce, aby nenútili chlapcov prežívať vieru podľa ženskej spirituality, pretože muž vzťah s Bohom musí prežiť autenticky a vo svojej prirodzenosti. Slová o. Pavla nám opäť dali nádej, že budovanie partnerských vzťahov podľa Božích princípov má zmysel aj napriek hlbokej kríze rodiny, ktorá je príznačná pre dnešnú dobu.

O. Pavol Hudák je kňazom Košickej arcidiecézy a v súčasnosti pôsobí ako Rektor Domu Anky Kolesárovej. Mládeži sa venuje už od začiatku kňazského pôsobenia a v špeciálnej pastorácii pôsobí 18 rokov.

Slavomíra Matlová