Skip to content Skip to footer

Kristus sa nám dnes zjavil

Pred vyše troma týždňami sme prileteli za Atlantik do Brazílie. Našim hlavným cieľom bola účasť na Svetových dňoch mládeže v Rio de Janeiro 2013. Túžili sme po stretnutí s Kristom v bratoch a sestrách zo všetkých kontinentov a krajín sveta, túžili sme zažiť spoločenstvo s Kristom pri slávení Eucharisite, pri počúvaní jeho slova a pri prijímaní jeho tela. A On, Kristus? Pomaly sa nám zjavoval. Hovoria o tom aj naše každodenné príbehy, zážitky, skúsenosti.

Kristus v Sao Paulo

Najprv sa nám zjavoval prostredníctvom bratov a sestier v Sao Paulo. Tí nás s láskou prijali a hoci sme sa predtým nikdy v živote nevideli, od prvej chvíle sme si boli blízki. Nasledujúci misijný týždeň bol pre nás veľmi krásny, hlboko duchovný, ale aj fyzicky náročný. Kristus sa nám postupne zjavoval na uliciach Sao Paula. Videli sme Ho odetého do elegantného obleku s nagélovanými vlasmi, keď si nás všimol na akejsi ulici a my sme si nevedeli rady. Vtedy nám ukázal správny smer. Videli sme Ho aj v otrhaných šatách, špinavého, vyhladovaného, unaveného a trpiaceho. Pravdupovediac v takej to podobe bol pre nás Európanov výčitkou, veľkou výčitkou… Videli sme Ho na futbalovom štadióne. Ukrýval sa v tvárach malých detí, ale aj v tvárach ich rodičov. Veď oni chceli a chcú byť spolu všade, aj v kostole, aj tu na futbale. Spolu tu jasali. Keď ich tím v tom boji prehral, smútili. No tu uprostred nich bol On, Ježiš, lebo oni sa zišli v Jeho mene, fandili slušne, boli spolu, tešili sa a zároveň aj plakali. Ježiš sa nám v Sao zjavoval v obetavom Frankovi, mladom informatikovi, ktorý s nami trávil more času, stále nám slúžil. A to platí aj o Ricardovi, aj on sa nám celý ten dlhý týždeň, prvý týždeň nášho pobytu v Brazílii, venoval. Keď sme sa potom v skoré nedeľné ráno lúčili, obaja mladí muži plakali.

Kristus v Aparecide a na Corcovado

Kristus sa nám zjavil aj v Aparecide. Mariánske pútnické miesto, kde srdce Juhoameričana hľadá pomoc u Matky, mnoho sŕdc. Mnoho takýchto sŕdc sme stretli v nedeľu 21.07.2013 v Aparecide. Spolu sme sa modlili a slávili svätú omšu. Kristus sa nám zjavil v tvárach a srdciach týchto ľudí. A potom sme prišli do RIA. Tak veľmi sme sa tam tešili a zrazu sme boli tu. Tešili sme sa na Svetové dni mládeže, tešili sme sa, že sa nám Kristus v RIU naplno zjaví. Hneď najbližší deň pondelok 22.07.2013 bol pre nás voľným dňom. V tento deň sme sa vybrali na púť k slávnej soche Krista Vykupiteľa na Corcovado, na vrch vysoký vyše sedemsto metrov, hrdo sa vypínajúci nad veľkomestom RIO. V ten deň sa však počasie pokazilo, veľmi pokazilo. Na Corocovado nás zastihla zima, hustá hmla a silný vietor. Sochu Krista Vykupiteľa sme takmer nevideli. Ešte sa nám nezjavil. Kristus ukrytý v bielej hmle akoby nám chcel naznačiť, že v spoznávaní jeho tváre nie sme ešte ani na začiatku. Že jeho tvár, ktorá sa nám tak zjavovala v Sao Paulo, má mnoho podôb, že v jeho tvári je ukryté mnoho bohatstva a my sme v jeho zjavovaní v Sao spoznali iba časť, malilinku časť.

Kristus v RIO

A Kristus sa nám chcel dávať a zjavovať svoju tvár aj v RIU. Mali sme k tomu množstvo príležitostí. Vôbec to nebolo ľahké. Aj v RIU sme Ho spoznávali v nagelovaných úradníkoch. Mnohí z nich nám fandili a trpezlivo s nami znášali tlačenicu v metre či vo vlaku. Spoznávali sme Ho v chudákoch, ktorí nebývajú iba v chudobných štvrtiach nazývaných favely, ale nájdete ich všade, aj na tých najvyblýskanejších uliciach RIA nájdete chudobného, špinavého a otrhaného Krista. Aj tu bol pre nás výčitkou, ale tak veľmi sme Mu chceli pomôcť. Videli sme to v mnohých mladých, ktorí sa zriekli svojho jedla a darovali ho chudobným. Kristus sa nám zjavoval počas chladných dní, zjavoval svoju tvár v bratoch a sestrách ukrytých v pršiplášťoch. Kristus sa nám zjavoval v našich bratoch a sestrách z farnosti Svätého hrobu. Mnohí z nich žijú veľmi skromne, no neváhali nás prijať do svojich príbytkov. V nich nám Kristus ukázal svoju láskavú tvár. Kristus sa nám zjavil aj v tvárach kňazov. Tisícky ich pricestovalo do RIA, kde sprevádzali svojich mladých. Títo kňazi veľakrát trpia nepochopením, často sú v pastorácii odsúdení na boj s veternými mlynmi, sú nútení k výkonu, často ich znevažujú a nekriticky posudzujú. No zatiaľ oni milujú Pána Boha, ľudí a futbal. V týchto bratoch kňazoch sa v Riu zjavoval Kristus. Tak veľmi na Copacabane v nedeľné dopoludnie túžili po Eucharistii. Navždy mi tento obraz utkvie v srdci. Kristus sa nám v RIU zjavil v pápežovi Františkovi v jeho láskavej a nekomplikovanej tvári. Kristus sa nám všetkým zjavil pri modlitbe Krížovej cesty v piatok večer na Copacabane, počas sobotňajšej vigílie na rovnakom mieste, kde sa mnohí mladí, inšpirovaní sv. Františkom, zaviazali budovať novú Cirkev. Kristus sa nám naplno zjavil v nedeľu dopoludnia pri slávení sv. omše na záver Svetových dní mládeže. Takto sa nám Kristus v RIU postupne zjavoval.

Kristus sa nám dnes zjavil na Corcovado

Toto zjavenie sa pre mňa osobne a rovnako aj pre mojich priateľov z Katolíckej univerzity v Ružomberku akoby zavŕšilo dnes. Dnes sme totiž opäť vystúpili na slnkom zaliate Corcovado. Socha Krista Vykupiteľa žiarila krásou, čistotou a belobou. Zažili sme čosi, čo zažili traja učeníci, ktorí spolu so svojim učiteľom vystúpili na vysoký vrch a on sa pred nimi premenil. Kristus sa nám zjavil nielen v kráse, čistote a belobe nádhernej kamennej sochy, on sa nám dnes na Corcovado zjavil v Eucharistii. Naša púť totiž neskončila pred sochou či za ňou, ale pod ňou. Súčasťou mohutného betónového podstavca, z ktorého sa vypína 30 m vysoká socha, je malá kaplnka. Práve v jej útrobách sme slávili Eucharistiu. A tu sa nám Kristus naplno zjavil.

Počas slávenia sv. omše pred touto kaplnkou zaznieval mohutný spev. Skupina asi päťdesiatich pútnikov, ktorých sprevádzali niekoľkí kňazi, tu pred malou kaplnkou spievala svoje nádherné juhoamerické náboženské spevy. Stáli pred kaplnkou, spievali „o dušu“, tak hlboko a vrúcne sa modlili, no dovnútra nevstúpili. Až neskôr. V tej chvíli vo vnútri kaplnky počas slávenia svätej omše, keď sa nám Kristus zjavil v Božom slove a v Eucharistii, v tej chvíli som si aj prostredníctvom ľudí, čo zostali von uvedomil, že toto zjavenie Kristovej tváre nie je definitívne, že nie je statické. Ľudia pred kaplnkou na Corocvado akoby naznačovali, že nemôžeme zostať iba v kaplnke či kostole, ale že je potrebné ísť ďalej. Kristus sa nám chce zjaviť v bratoch a sestrách, ktorí sú zatiaľ mimo kostola, mimo Cirkvi, často sú to aj modliaci sa ľudia, množstvo ľudí, bratov a sestier.

Kristovo zjavenie nekončí

Nie, Kristovo zjavovanie sa v Sao Paulo, v Rio de Janeiro či na Corocovado nekončí. Ono pokračuje ďalej. Kristus nás pozýva k sláveniu Eucharistie, kde sa nám určite zjaví. A čo potom? Odtiaľ je potrebné ísť medzi bratov a sestry. Kristus nás zo svätej omše posiela do sveta medzi mnohých bratov a sestry, aby sme z nich s pomocou Božou robili nových učeníkov.

O. Jozef Žvanda, 01.08.2013, Rio de Janeiro