Skip to content Skip to footer

Kemp Kresťan v politike

Milí lídri, priatelia, ako sme vám už viac krát spomínali, už tento rok 2018 v novembri sa uskutočnia ďalšie komunálne voľby.

V týchto voľbách sa volí cca 3 tisíc starostov a 21 tisíc poslancov.

Je to úžasná príležitosť uvoľniť nových kresťanov do politiky a priniesť do nej Božie kráľovstvo na miestnej úrovni. Zároveň je to aj dobrá skúsenosť pre ľudí, ktorí by sa chceli politike dlhodobejšie venovať.

Na poslednom stretnutí v januári sme vás pozvali do toho, aby ste uvažovali a hľadali vo vašich spoločenstvách, zboroch a komunitách ľudí, ktorí by mohli ísť kandidovať. Teraz je najvyšší čas začať oslovovať a povzbudzovať kresťanov vo vašom okolí aby sa nebáli vstúpiť a aby kandidovali v týchto komunálnych voľbách. Či už ako nezávislí, alebo na kandidátke niektorej z demokratických strán.

Môže sa zdať že je ešte len apríl a času je dosť. Kvalitné volebné kampane sa už dávno rozbehli a tie dobré práve začínajú. Preto je potrebné rozhodnúť sa a začať sa pripravovať už teraz. V rámci tejto vízie organizujeme aj tento rok Kemp Kresťan v politike.

Na tomto kempe sa účastníci naučia ako si urobiť kvalitnú predvolebnú kampaň, spoznajú aké sú kompetencie komunálnych politikov a stretnú ďalších kresťanov v politike zo Slovenska.

Kemp sa uskutoční sa počas 3 víkendov (program je rovnaký): 11.-13. mája, 25.-27.mája a 6.-8.júla 2018.

Kemp je primárne určený pre členov našich spoločenstiev a zborov a našim hlavným cieľom je, aby sa ho zúčastňovali práve oni. Zúčastňujú sa ho aj ďalší účastníci, ktorí sú na tom mieste často dotknutí Božou prítomnosťou a pokojom. Od začiatku fungovania nášho projektu sa usilujeme o to, aby Kemp Kresťan v politike bol priestorom, kde sa kresťania v politike zjednocujú a zažívajú spolu úžasné spoločenstvo.

Informácie nájdete na priloženom plagáte.