Skip to content Skip to footer

Kázeň na prvej mládežníckej sv. omši v AR 2017/18

O čom to bude?

Duchovná púť AR 2017/18 začína blahorečením don Titusa Zemana a smeruje ku Národnému stretnutiu mládeže P 18. Celá táto púť sa uskutoční v sprievode Fatimskej Panny Márie a sv. Martina.

Preto sa počas mládežníckych sv. omší v zimnom semestri budeme učiť – ako sa plnohodnotne nasýtiť z Božích darov sv. omše, aby sme mali silu k odvahe.

Sonda do duše študenta

Čo v sebe nosia prváci … i starší študenti? Hurikán …. nápor nových informácií – nezabudnite, kde máte hlavu!

Žalm 28 zachytáva skúsenosť Dávida s Bohom (Ž 28 – prosba o záchranu a vďaka za pastiersku starostlivosť). Dávid prirovnáva Boha ku sile (DVD a Goliáš), ochrane, pomoci a útočisku spásy (prenasledovanie Šaulom a boj s Fištíncami). Boh nás pozýva, aby sme aj my vstúpili do novej skúsenosti s Bohom a dali mu podobné prirovnania ako Dávid.

Využiť ponuku

Novú skúsenosť s Bohom môžete nadobudnúť v spoločenstve, modlitbe a vo sviatostiach, pri rozličných aktivitách. Sme pozvaní poznávať Otcove povolanie k láske.

Nezabúdajme, že sme nesení modlitbou, obetou a podporou mnohých….

Záverečné povzbudenie

Sv. otec odovzdáva v prípravnom dokumente k biskupskej synode o mladých toto povzbudenie pre mladých: „Nebojte sa počúvať Ducha, ktorý vás povzbudzuje mať odvahu vykročiť.“

Vedení Duchom Svätým vykročme nového akademického roku.

o. Róbert