Skip to content Skip to footer

26. nedeľa A 2017 – Vo futbalovom tíme musí vládnuť jednota

Vieme si predstaviť, žeby v jednom futbalovom tíme si každý robil čo chcel a nerešpektoval by rozhodnutia trénera? Vieme si predstaviť, žeby palubný tím nerešpektoval rozhodnutia kapitána lietadla a každý by si robil čo chcel? Možno si to aj prestaviť vieme, ale takéto situácie, kde si každý robí čo chce, nakoniec prinášajú tragédie a veľký smútok. Preto rešpektovanie predstaveného a spoločné jednotné správanie, je základným predpokladom nielen pre úspech, ale vôbec pre život. Ak si len jeden človek robí čo chce, už tu prichádza ohrozenie.

Zmýšľajte rovnako

Preto dnes apoštol Pavol v úryvku z Listu Filipanom vyzýva poslucháčov: „Zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna myseľ!“ (Flp 2,2) Toto je prvý záver z nášho dnešného uvažovania. Bez dosiahnutia jednoty, bez dosiahnutia  rovnakého zmýšľania, nie je možné pohnúť sa ďalej. Sv. Augustín na margo týchto slov dodáva: „V živote je potrebné v podstatných veciach dosiahnuť jednotu, v menej podstatných veciach slobodu, ale vo všetkom musí vládnuť láska.“

Zmýšľajte ako Kristus Ježiš

„Zmýšľajte rovnako,“ hovorí apoštol Pavol a aby bolo človeku jasné, hneď dodáva: „Zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš.“ (Flp 2, 5) Dnes je veľmi ľahké zmanipulovať ľudí, takže nakoniec môžu zmýšľať rovnako. Väčšina však môže zmýšľať zle. Čítankovým príkladom je časté pomýlené chápanie slobody: „Veď ja si môžem robiť čo chcem.“ Je to naozaj pravda? “Nie, nemôžem si robiť, čo chcem, lebo moja sloboda končí tam, kde začína tvoja sloboda.” Preto opäť sv. Augustín, aby správne vysvetlil pojem slobody, dodáva: „Miluj a rob čo chceš.“ Pri slovách: „Zmýšľajte rovnako,“ apoštol Pavol dodáva: „Zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš.“ Toto je druhý záver z nášho dnešného evanjelia.

Ako zmýšľa Kristus Ježiš?

V evanjeliu nám Ježiš vyrozpráva podobenstvo o otcovi a dvoch synoch. Ježiš tak nastavuje zrkadlo veľkňazom a starším ľudu. Bol istý otec, ktorý mal dvoch synov. V jedno ráno zašiel za svojimi synmi a poprosil ich o službu vo vinici. Prvý syn povedal otcovi: „Nechce sa mi,“ no potom to oľutoval a išiel do vinice. Druhý odpovedal: „Idem, Pane,“ ale nešiel. „Ktorý z týchto dvoch synov splnil otcovu vôľu?“, pýta sa Ježiš svojich poslucháčov. A oni odpovedajú: „Ten prvý.“ Ježiš vzápätí všetko vysvetľuje. Ten prvý syn predstavuje mýtnikov a neviestky, ktorí spočiatku z rôznych dôvodov neprijali Pána. Možno im ho nik neponúkol. Možno im niekto hovoril o Bohu, no vzápätí ich zadupával. Druhý syn predstavuje veľkňazov a starších. Tí síce o Bohu počuli. Počas celých stáročí Boh k nim posielal prorokov, aby o ňom hovorili, aby hovorili o Mesiášovi. Mesiáš nakoniec prišiel, no neprijali ho. Preto Ježiš na adresu týchto „zbožných“ mužov hovorí: „Mýtnici a neviestky vás predbiehajú do Božieho kráľovstva!“

Znova je tu otázka: „Ktorý z tých dvoch synov splnil otcovu vôľu, ktorý z nich zmýšľal tak, ako Kristus Ježiš? Je tu ešte jeden príbeh o inom otcovi, ktorý mal jediného syna. Aj tento otec prišiel za svojim synom a prosil ho, aby šiel pracovať do vinice. A syn odpovedal: „Áno, Otče, idem.“ A šiel. Tento syn splnil otcovu vôľu, keď sa v otcovej vinici obetoval až na smrť za nás, aby sme my mohli žiť. Ktorý z týchto troch splnil otcovu vôľu? Ten tretí. A tu je odpoveď na otázku: „Čo to znamená zmýšľať tak, ako Kristus Ježiš.“ Ježiš povedal otcovi „áno“ a šiel. Zmýšľať ako Kristu Ježiš znamená prijať Otcovu vôľu: „Vaše áno, nech je áno, vaše nie, nech je nie!“ A toto je tretí záver z nášho dnešného uvažovania. Zopakujme si ich:

  1. „Zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna myseľ!“
  2. „Zmýšľajte ako Kristus Ježiš.“
  3. „Vaše áno nech je áno, vaše nie, nech je nie!“

Čo znamená obrátiť sa?

Tieto tri závery nakoniec vedú k jednej dôležitej veci, ktorá sa nesie dnešným Božím slovom, k obráteniu sa. Žiť život jednoty, žiť a zmýšľať tak, ako Kristus Ježiš a stáť si za svojim slovom, je skutočným obrátením, ktoré spôsobí, že nielen mýtnici a neviestky, ale aj my sa nakoniec dostaneme do Božieho kráľovstva.

Jozef Žvanda

Foto: Internet