Skip to content Skip to footer

Katolícku univerzitu navštívil taliansky profesor Massimo Grilli

Ružomberok, 7.10.2014
V rámci druhého stretnutia intelektuálno-duchovnej formácie s názvom ´Utorky s hosťami´, navštívil Katolícku univerzitu taliansky biblista a teológ, don Massimo Grilli. Na Slovensko zavítal na pozvanie Katolíckeho biblického diela, aby sa podelil o svoje skúsenosti a poznanie Božieho slova.

Počas svojej návštevy na KU sa profesor Pápežskej univerzity sv. Gregora v Ríme prihovoril vyše sto člennému auditóriu na tému: Boh Biblie je Bohom pokoja? Problém násilia v Biblii. Cieľom organizovania prednášok zahraničných biblistov je, aby z ich širokých skúseností, výsledkov vedeckej práce a hlásania Božieho slova, mala možnosť niečo načerpať
aj slovenská verejnosť, uvádza na svojej web stránke biblica.sk.
Stretnutie s prof. Massimom Grillim bolo taktiež spojené s prezentáciou jeho knihy „Paradox a tajomstvo. Markovo evanjelium“, na ktorú KBD pripravuje preklad.

Prof. Massimo Grilli pôsobí na Pápežskej univerzite sv. Gregora v Ríme. Hlavnou témou jeho vedeckej a pedagogickej činnosti sú synoptické evanjeliá. Venuje sa tiež problematike pragmatickej lingvistiky a jej aplikácie na biblické texty. V rámci tejto oblasti spolupracuje ako vedecký direktor na projekte Evanjelium a kultúra (cf.www.evangeliumetcultura.org).

Monika Tuková, FF KU