Skip to content Skip to footer

Katolícka univerzita na začiatku adventu nanovo číta evanjelium

Univerzitné spoločenstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku vstúpilo do adventu 2011 čítaním a počúvaním evanjelia.

Evanjelium je radostnou zvesťou, je to Večné Slovo, Boží Syn Ježiš Kristus, ktorý prišiel na zem pred 2000 rokmi, a ktorého druhý príchod očakávame. On je našou nádejou, svetlo na našich chodníkoch a neustálou inšpiráciou. Študenti Katolíckej univerzity, v utorok 29. novembra 2011 popoludní od 14:00 hodiny v spoločenských priestoroch, čítali evanjelium podľa Matúša.

Rodokmeňom Ježiša Krista sa začína Matúšovo evanjelium. Aj my sme súčasťou tejto reťaze ľudstva. Veľmi inšpiratívne sú Ježišove blahoslavenstvá, ktoré zachytil evanjelista Matúš v piatej kapitole. Sú evanjeliom v skratke. Pozývajú všetkých nás, ktorí akýmkoľvek spôsobom participujeme na živote tejto jedinečnej univerzity pod Čebraťom, aby sme tieto blahoslavenstvá žili. Oni sú ozajstnou cestou k šťastiu. Toto sme si uvedomovali pri čítaní a počúvaní Matúšovho evanjelia. Vo štvrtok 1. decembra 2011 o 9. hodine zaznie kompletne Matúšovo evanjelium. Nanovo budeme čítať a počúvať Matúšovo evanjelium v Kaplnke sv. Alberta, kam celé univerzitné spoločenstvo nanovo pozývame. Budúci týždeň v priestoroch Katolíckej univerzity budú zaznievať slová evanjelia podľa Marka.

Nech Ježiš Kristus, Boží syn nám pomôže pripraviť naše srdcia na stretnutie s Ním.

o. Jozef Žvanda