Skip to content Skip to footer

Katedrovica z náboženskej výchovy PF KU

Začalo to celé počas vianočných sviatkov, kedy som dostala nápad usporiadať katedrovicu z náboženskej výchovy. Veľa námahy mi dalo, aby som ako tak podchytila študentov, ktorí by boli ochotní vystúpiť v programe.  Študenti sa našli a som rada.

Ďalšou fázou bolo povolenie od profesora katedry Františka Dlugoša, čo nebol veľký problém. Dátum sme stanovili na 12. februára 2013, hneď v prvý týždeň letného semestra a deň pre 40 dňovým pôstom. Prichystali sa plagáty, pozvánky pre učiteľov, doladil sa program, posledné úpravy katedrovice a už sa mohol deň „ D “ začať.

Z vyučujúcich, ktorých sme celkovo pozvali 26, naše pozvanie prijali siedmi. Na prvýkrát veľmi slušne. Katedrovice sa zúčastnil ThDr. Branislav Kľuska, PhD., PaedDr. Emília Bocková, PhD., otec Ondrej Šmidriak, Mgr. Adriána Starchoňová, Mgr. Marta Mažáriová, Mgr. Jozef Koválik, PaedDr. Róbert Likavčan.

Dňa 12.februára 2013 o 19,00 hod všetko vypuklo. Večer moderovali šarmantní moderátori, tretiak bakalárskeho štúdia Tóno Buchel a prváčka na magisterskom stupni Katarína Bošková. V programe vystúpili študenti, ktorí vynikajú svojimi talentami v oblasti speváckej, hudobnej, divadelnej. Do programu sme samozrejme zahrnuli aj súťaže, pri ktorých sme sa nasmiali, no a nemohlo chýbať ani predstavenie našich vyučujúcich a doktorandov pomocou vtipnej hry.

„Prvá katedrovica z náboženstva bola proste super. Program bol vynikajúci – mierne okorenený, takže asi aj vyučujúci boli veľmi spokojní. Bavili sa všetci… Občerstvenie bolo tiež vynikajúce. Takže v konečnom dôsledku boli všetci nadmieru spokojní,“ vyjadrili sa študenti, ktorí podujatie absolvovali. Verím, že všetci boli spokojní a naplnili sme jeho očakávanie.

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách katedrovice, menovite Dr. Kľuskovi za vybavenie miestnosti, prof. Dlugošovi za povolenie konania katedrovice, všetkým účinkujúcim, všetkým prítomným vyučujúcim a študentom a veľké ďakujem patrí nášmu Nebeskému Ockovi, ktorý mi dal podnet na konanie takejto akcie.

Študentka Katarína Bošková.