Skip to content Skip to footer

Ježiš je Pán

Počas tvrdých rokov komunizmu mnohí kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry a rovnako aj mnohí laici pre svoju vieru v živého Boha trpeli strašných podmienkach komunistických žalárov. Často sa s nimi zaobchádzalo tvrdšie ako so zločincami, ktorí spáchali najťažšie delikty. Aj kňaz z našej farnosti Andrej Slaninka zažil podobnú tvrdú skúsenosť. Vláčili ho od pražského Pankráca, cez Leopoldov, Ilavu a nakoniec zakotvil vo Valdiciach, kde pôvodný kartuziánsky kláštor pretvorili na jednu z najtvrdších väzníc vo vtedajšom socialistickom Československu. Duchovný otec Andrej nám o tejto etape svojho života nikdy nehovoril. Keď nám podával ruku, často som si všimol jeho stvrdnuté prsty. Až časom som sa od iného kňaza dozvedel pravú príčinu. Väzni väznení pre svoje náboženské presvedčenie boli nútení dlhé hodiny brúsiť slávny český krištáľ… Tvrdé sklo spôsobovalo veľkú bolesť zodratých prstov, navyše väzni pri brúsení vdychovali sklený prach, čo neskôr navždy negatívne poznačilo ich zdravie. Avšak napriek tvrdým mukám, napriek každodennému týraniu a ponižovaniu, mnohí kňazi, rehoľníci a laici vo svojej viere obstáli. Z ich spomienok a rozprávaní sa nám odhaľuje tajomstvo ich vnútornej sily. Toto tajomstvo dnes krásne vyjadruje apoštol Pavol, keď píše Rimanom: „Lebo ak svojimi ústami vyznávaš  ,Ježiš je Pán!´ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený“ (Rim 10, 9).

Uveriť a vyznávať, že Ježiš je Pán, znamená veriť, že Ježiš je Boh. Takto pri svojich prvých formuláciách vyznávali prví kresťania. Slovo Pán totiž už v Starom zákone používali Izraeliti. Mali veľkú vážnosť pred menom Boha, ktorý sa dal spoznať Mojžišovi ako YHWH – Jahve, preto radšej používali slovo ADONAI, čo znamená Pán. Vysloviť Ježiš je Pán znamená povedať: Ježiš je Boh. Mnohí väzni pre vieru v Ježišovi spoznali Boha, Božieho Syna a aj napriek ťažkým mukám, verili, že On je blízko s nimi, že utrpenia tohto času sú len dočasné a sú neporovnateľné s Božou slávou, ktorú nám Boh pripravil v nebi. Mnohí sa slobody na tejto zemi nedožili, ako napr. bl. Gréckokatolícky biskup Peter Pavol Gojdič. No títo už zažívajú večnú slobodu v nebi.

V dnešnom evanjeliu sme svedkami, ako Ježiš je vedený Duchom do púšte, kde ho diabol pokúša. A Ježiš napriek ťažkostiam obstojí. V dnešnom svete, ale aj u nás doma na Slovensku sme svedkami, ako mnohí veriaci kresťania nezvládajú lákavé pokušenia doby a s veľkou ľahkosťou a bezmyšlienkovito sa vzdávajú svojej viery len preto, lebo iní tak robia. História ľudského života však varuje. Kedykoľvek v minulosti sa človek vzdal Kristovho kríža, bolo len otázkou času, kedy do jeho života vstúpil ešte ťažší a nezmyselný kríž. O hákovom kríži ani nemusíme hovoriť… Ukazuje sa nám, že ak mnohí, ktorí trpeli pre vieru dokázali obstáť, lebo nad hladinou ich napriek ťažkému utrpeniu držal Ten, o ktorom vyznávali, že je Pán, nuž toto je tá pravá cesta, ktorá pomôže obstáť aj nám. Alebo jestvuje ešte druhé riešenie, a to bezmyšlienkovito sa vzdať svojej viery. Ale je toto vôbec riešenie pre pokušenia našich dní? Skvelou inšpiráciou pre mňa osobne bol, je a bude duchovný otec Andrej, ktorý v živote vďaka Ježišovi obstál. Pomôž mi, Pane Ježišu uveriť, že Ty si Boh.

Jozef Žvanda

Foto: Internet