Skip to content Skip to footer

Hosť na KU Intelektuálna formácia na KU

Utorok 21. októbra 2014
o 16:16 hod.

 

Knižnica KU – Výstavná sieň

 

HOSŤ:
prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.:

Kvantové metamorfózy

Prednáška je určená pre širokú verejnosť a bude venovaná základným princípom kvantovej teórie informácie a niektorým interpretáciám i filozofickým implikáciám  kvantovej teórie.

 

HUDOBNÝ DOPROVOD PREDNÁŠOK:

Pedagógovia a študenti Katedry hudby PF KU

 

Zaznejú tieto diela:

 JiříPauer – Capricci

1.          Adagio

Veronika Súkeníková – zobcová flauta

                                                  PaedDr. Mgr. art. StefkaPalovičová, PhD. – klavír

                                                                              2. Allegro

       Veronika Súkeníková – zobcová flauta

     PaedDr. Mgr. art. StefkaPalovičová, PhD. – klavír