Skip to content Skip to footer

Hosť na KU: Ing. Juraj Kuniak – Stratený vo veľkosti neba

Posledná prednáška (19. 4. 2016) z cyklu prednášok „Hosť na KU“ patrila literátovi Ing. Jurajovi Kuniakovi, ktorý nás chcel voviesť do veľkosti neba cez vlastnú tvorbu.

 

Prednáška bola rozdelená na tri časti. V prvej sa pán Kuniak venoval básnickej zbierke „Za mestom“ (2015), následne prešiel k prozaickému dielu „Krajina vo mne“ (2015, je to dielo piatich spoluautorov, ktorých spája priateľstvo medzi sebou a ku krajine) a v poslednej časti sa zastavil pri básni „Čiara horizontu“ (2008, báseň bola pôvodne napísaná v angličtine, následne bola preložená do 27 jazykov, vznikla na pláži v Austrálii a poznačila desať rokov spisovateľovej tvorby). Každá časť bola pretkaná autorským čítaním a krátkym komentárom.

V čom videl pán Kuniak veľkosť neba? Nebo presahuje ľudské predstavy. Je to ako skúsenosť pri lete balónom, ktorý sa cez mračná dostane do jasu odkrytej oblohy. Nebo je aj v duši človeka. Je potrebné, aby malá duša človeka rástla do veľkej duše, keď sa otvorí pôsobeniu Ducha Svätého.

Majster nás cez svoju tvorbu učil viac vnímať život cez svoje zmysly, vedieť túto skutočnosť vyjadriť slovami a tak vychutnávať hodnotu života.

Ing. Juraj Kuniak pochádza z Košíc, vysokoškolské štúdiá absolvoval na Elektrotechnickej fakulte Českého Vysokého Učení technického v Prahe (1973-78), na katedre počítačov Slovenskej Vysokej školy technickej v Bratislave (1985-87) a na Nottingham Trend university (2005-2007). V roku 1990 založil vydavateľstvo Skalná Ruža. Od roku 1992 je spoločníkom telekomunikačnej firmy Telco. Získané ocenenia v literárne tvorbe: Cena Ivana Krasku za debut Premietanie na viečka (1983), druhá cena v Slovenskej literárnej prehliadke za rukopis próz Súkromný skanzen (Etudy o etniku), prvá cena v Slovenskej literárnej prehliadke za rukopis básnickej zbierky Kúsok svetového priestoru (1993), čestný doktorát The International Poetry Translation and Research Centre v Číne (2006), čestný doktorát World Academy of Arts and Culture v USA (2006), výročná cena magazínu The World Poets Quarterly „The International Best Poet of the year 2006“.

Slavomíra Matlová

Foto: Anton Kulan