Skip to content Skip to footer

Hosť na KU, 3. október 2017 – Púť do Santiaga de Compostela: príležitosť pre duchovný rast

Dňa 3. 10. 2017 sa v rámci prednáškového cyklu „Hosť na KU“ uskutočnila prvá prednáška tohto akademického roku pod názvom Pešia púť Fatima – Santiago. Naši univerzitní kapláni otec Róbert Slotka a otec Jozef Žvanda nám počas nej svorne porozprávali o svojej tohtoročnej púti do Santiaga de Compostela, ktorá svojou náročnosťou prekonala všetky ich predchádzajúce pútnické zážitky.

Prečo Santiago de Compostela?

V kresťanskom náboženstve má putovanie dlhú tradíciu. Cieľom prvých kresťanských pútnikov bola spravidla návšteva Jeruzalema, Ríma alebo hrobov apoštolov. Práve na túto tradíciu nadväzuje aj púť do Santiaga de Compostela, pretože sa tu nachádza hrob apoštola Jakuba, jedného zo Zebedejových synov. Apoštol Jakub veľmi túžil byť pochovaný v Španielsku, v mieste svojho pôsobenia, a tak sem po jeho smrti preniesli jeho pozostatky. Keď sa definitívne preukázala ich pravosť, boli uložené pod oltárom v miestnej bazilike – odvtedy do Santiaga putujú kresťania z celého sveta. Veľký záujem pútnikov mal pozitívny vplyv na rozvoj miest popri pútnických trasách, pretože tu boli postupne zriaďované kláštory, chrámy a hostince. Dnes je už naprieč Európou vybudovaná celá sieť pútnických trás, je teda možné zvoliť si vhodný variant podľa stupňa náročnosti. Hoci počas reformácie táto pútnická tradícia zaznamenala útlm, v 21. storočí sa ju opäť podarilo obnoviť.

Vytrvalí pútnici

Tohtoročná cesta do Santiaga pre našich otcov zďaleka nepredstavovala ich pútnickú prvotinu. Prvú pešiu túru do Santiaga absolvovali na podnet zosnulého otca Štefana Halienku už v roku 2010, kedy sa spolu s plným autobusom pútnikov najskôr previezli cez Lurdy a iné zaujímavé miesta, až potom sa do Santiaga vydali pešou rasou zo Sárie. Táto skúsenosť našich kaplánov len utvrdila v tom, že sa do Santiaga oplatí vrátiť znova a znova, každá ich ďalšia cesta však bola o čosi dlhšia, a zároveň mala nižší počet účastníkov. Pre tohtoročnú cestu, ktorá bola už štvrtou v poradí, si pri príležitosti stého výročia fatimského zjavenia zvolili portugalskú trasu z Fatimy (460 km), no absolvovali ju už iba v štvorici: súčasťou výpravy boli aj otec Dušan Galica a otec Ondrej Šmidriak.

 

Tohtoročná púť sa začala koncom júla vo Fatime, kde naši otcovia pobudli dva dni a zúčastnili sa tu na miestnej liturgii. Až potom sa vydali na cestu trvajúcu celých sedemnásť dní. Nakoniec priamo za pochodu zmenili trasu, pretože nečakane stretli kňaza z Talianska, ktorý im ukázal pomerne zaujímavú cestu popri oceáne. Každý deň prešli 25 až 35 kilometrov, a to podľa identického harmonogramu: ráno vyrazili okolo siedmej, niekde uprostred cesty si urobili prestávku na kávu a obed a na ubytovne (do tzv. albergov) prichádzali okolo tretej poobede. Nakoľko je tu záujemcov o ubytovanie neúrekom, príchod v neskorých večerných hodinách by mohol dopadnúť zle. Večer odslúžili svätú omšu, a ak to možnosti ubytovne dovolili, uvarili si večeru. Počas samotnej cesty mali veľa priestoru na rozjímanie, modlitbu a rozhovory s ostatnými pútnikmi, a zároveň si stíhali vychutnávať krásy prírody. Celú púť pritom obetovali za Katolícku univerzitu, každý deň na iný úmysel. Nakoniec sa im bez väčších problémov podarilo dodržať stanovený časový plán a vo štvrtok 17. 8. 2017 úspešne doputovali do Santiaga.

Aj pešia púť si vyžaduje plánovanie

Zo záverečnej diskusie vyplynulo, že zážitky našich otcov najviac inšpirovali tých z nás, ktorí Santiago plánujú v budúcnosti navštíviť. Najviac nás preto zaujali praktické rady, ktoré naši otcovia k svojmu rozprávaniu pripojili. Dozvedeli sme sa, s akým predstihom je vhodné rezervovať si letenku, ako sa orientovať na dlhočizných trasách, ako si počas cesty organizovať stravu a ubytovanie, ale aj ako sa poistiť proti otlakom počas dlhej chôdze. Zároveň sme od otcov dostali zaujímavé tipy na jedlá, ktoré sa oplatí ochutnať a pripravili nás na to, ako môže prebiehať nocľah na miestnej ubytovni. Potenciálny pútnici by to všetko mali zvážiť, aby ich cesta prebehla podľa vopred stanoveného časového plánu, a aby sa tak púť pre nich stala príležitosťou pre duchovný rast.

Slavomíra Matlová

Foto: Internet