Skip to content Skip to footer

Hosť na KU: Ranné chvály hlucháňa a murárika

Dňa 6.11.2018 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom Božie stvorenstvo – hlucháň hôrny a murárik červenokrídly. Hosťom otca Róberta Slotku bol doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc., ktorý nám odhalil nepatrný zlomok zo svojej rozsiahlej pozorovateľskej a fotografickej činnosti v oblasti ornitológie.

Prísne pravidlá vtáčieho života

Hoci má hosť za sebou rozsiahlu vedeckú činnosť, známy je aj svojimi populárno-náučnými publikáciami, v ktorých sa snaží krásy prírody priblížiť laickej verejnosti. Obdobný charakter mala aj táto prednáška a jej podstatu tvorilo množstvo fotografií, ktoré hosť urobil v rámci svojej pozorovateľskej činnosti. Zameral sa v nich na hlucháňa hôrneho a murárika červenokrídleho, ktorí sú jeho srdcovou záležitosťou a na bezprostredné okolie ich výskytu. Z hosťovho rozprávania sme sa dozvedeli o krkolomnom nočnom živote, ku  ktorému ho privádza jeho záľuba – stúpanie do kopca o desiatej večer, aby mohol byť o tretej ráno na mieste, to všetko kvôli hlucháňovi hôrnemu a jeho nebeskému spevu. Pochôdzky prírodou v sebe nesú nádych dobrodružstva, hosť sa uprostred nich už stihol stretnúť s medveďom, alebo vzbudil mierne pobúrenie tým, že rovno z terénu v zablatených nohaviciach prišiel na svätú omšu. Podľa svojich vlastných slov by takéto potulky neabsolvoval ani za milión eur, jedine kvôli hlucháňovi. Okrem toho sme sa dozvedeli, že:

Hlucháň hôrny žije samotársky, je to „askéta a mních“.

Žije v starom smrekovom lese a patrí k ohrozeným druhom.

Jeho zimné stravovanie je veľmi chudobné, od novembra do marca sa živí len ihličím.

Nosí v sebe tie najpresnejšie hodinky: začína tokať presne podľa východu slnka.

Murárik červenokrídly sa dožíva približne päť až šesť rokov, ale hosť náhodou naďabil na jedného matuzalemského, ktorý sa dožil o polovicu viac.

Samec a samica murárika sa v jesennom a zimnom období rozdelia, pretože by si nevystačili so stravou, vracajú sa k sebe až na jar.

Murárik je ohrozený druh a v jednej oblasti sa nachádza príliš málo jedincov, preto v záujme zachovania rodu niekedy spolu hniezdia aj pokrvní príbuzní.

Prečo práve hlucháň a murárik?

Pretože práve oni priviedli hosťa k Bohu a poslúžili mu ako betlehemské hviezdy. Stalo sa to ešte na základnej škole a dodnes k nim prechováva vrúcny vzťah. Obzvlášť miluje ich spev, ktorý rád počúva pri východe slnka a znie mu ako ranné chvály. Zároveň nás vyzval, aby sme mali úctu k prírode, pretože sa mylne domnievame, že príroda je dosť silná na to, aby vydržala neustále zásahy do životného prostredia.

Pár slov o hosťovi

Doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc.,  je rodákom z Liptovských Revúc. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Lesníckej fakulte Technickej Univerzity vo Zvolene. Tu pokračoval v externom ašpirantskom štúdiu, ktoré ukončil v roku 1994 a o štrnásť rokov sa habilitoval. Od roku 1993 pracuje ako samostatný vedecký pracovník v Ústave ekológie lesa SAV vo Zvolene. Je garantom bakalárskeho a magisterského študijného programu Učiteľstvo biológie v kombinácii na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Hosť je známy svojimi vedecko-popularizačnými aktivitami.

Slavomíra Matlová