Skip to content Skip to footer

Epidémia ako zrkadlo? – príhovor rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku

Frank Snowden, emeritný profesor univerzity Yale, vydal vlani na jeseň knihu Epidemics and Society. „Epidémie sú kategóriou chorôb, ktoré nastavujú zrkadlo ľudským bytostiam, kto naozaj sme. Majú do činenia s naším vzťahom k smrteľnosti, k smrti, k našim životom. Tiež odrážajú náš vzťah k životnému prostrediu – k prostrediu, ktoré si vytvárame, a k prírodnému prostrediu, ktoré odpovedá. Ukazujú morálne vzťahy, aké máme jeden k druhému.“

Podľa Snowdena nám epidémie kladú dôležité otázky: Čo sa nám snaží povedať blízkosť hroziacej smrti? Aká je naša zodpovednosť jeden voči druhému? Kde je v tom všetkom Boh?

Pridal by som ďalšie otázky: Ako sa nepoddať strachu? Ako podporiť našich blížnych a neodcudziť sa – napriek sociálnej izolácii? Aký príbeh o covid-19 vyrozprávame ďalším generáciám? Aké dopady bude mať epidémia na politiku, spoločnosť, náboženstvo či hospodárstvo? Ako to zmení vysoké školy?

Spisovateľ David Brooks vyzýva k solidarite – ktorá nie je pocitom, ale aktív – nou čnosťou. „Vyrastá z katolíckej sociálnej náuky. Začína vierou v nekonečnú dôstojnosť každej ľudskej osoby, v ktorej sú ľudia zasadení do siete vzájom – ných záväzkov – jeden k druhému a k celému stvorenstvu.“

Historik Yuval Noah Harari varuje pred diktatúrami a nacionálnou izoláciou. „Ľudstvo si musí vybrať. Pôjdeme po ceste nejednotnosti, alebo sa vydáme cestou globálnej solidarity? Pokiaľ sa rozhodneme pre nejednotnosť, kríza sa nielen predĺži, ale v budúcnosti pravdepodobne povedie k ešte horším ka – tastrofám. Ak si zvolíme globálnu solidaritu, bude to víťazstvo nielen v boji proti koronavírusu, ale tiež proti všetkým budúcim epidémiám a krízam, kto – ré by mohli ľudstvo postihnúť v 21. storočí.“

Najväčšie nebezpečie súčasnej epidémie nevidím len v následkoch na zdravie či životy, ale predovšetkým sa obávam, že sa jeden druhého začneme strániť, báť sa a navzájom sa vyhýbať. Popri všetkých smutných faktoch, ktoré sa ešte o novom ochorení covid-19 dozvieme, by do dôsledkov vzatá sociálna izolácia bola tou najsmutnejšou tragédiou. Nedopusťme ju.

Epidémia zasiahla aj Katolícku univerzitu v Ružomberku – museli sme preru – šiť prezenčnú výučbu a odložiť konanie festivalu UNIUM. Verím však, že život sa čoskoro vráti do normálnych koľají a budeme si o to viacej vážiť, že ako ľudia môžeme byť pospolu. Prajem si, aby sme o to silnejšie a intenzívnejšie oslávili 20. výročie nášho založenia. Modlím sa, aby sa vydarilo a aby sme sa všetci na ňom zišli živí a zdraví. Nech sa toto výročie stane oslavou solidarity a víťazstvom Života!

 

doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.

rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

 

Zdroj: http://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/spravy/71092-epidemia-ako-zrkadlo