Skip to content Skip to footer

Duchovná obnova pre tento čas VI.: „Chtěl bych žít! Chcel by som žiť!? MAJ ODVAHU! UZDRAV SVET!

Duchovná obnova pre tento čas VI.: „Chtěl bych žít! Chcel by som žiť!? MAJ ODVAHU! UZDRAV SVET!

Keď Michal Dávid spieva pieseň „Chtěl bych žít“, ktorá ma svojim textom v týchto náročných dňoch zvlášť inšpiruje, v dňoch, keď už mnohým, vďaka nebezpečnému vírusu, nie je na tomto svete dopriate žiť, uvedomujem si, že z textu piesne vychádza veľká túžba po živote a zvlášť odvaha po dobrom živote. Michal David ďalej v piesni spieva: „…A chtěl bych růst a nezůstat na dně. Zasadit strom do své hlíny…“ Strom, aby mohol rásť do výšky, musí rásť do hĺbky, jeho korene musia siahať do hlbočiznej hĺbky, čím chce rásť vyššie, tým musí ísť s koreňmi hlbšie. Ináč ho prvá víchrica ľahko zmetie zo zeme. „Ak chceš rásť do výšky, musíš ísť do hĺbky“, tak to mi vychádza z piesne Michala Davida“. Chcieť rásť a ísť do hĺbky, naozaj do hĺbky, tak to chce ozajstnú odvahu, obrovskú odvahu v dnešnej príliš rýchlej, uponáhľanej a v dôsledku toho aj povrchnej dobe. A odvážny strom, ktorý vyrastie do výšky a má hlboké korene, má silu UZDRAVIŤ SVET.

Len tak na úvod sa sám seba pýtam, ale aj Teba: Mám alebo máš odvahu? Mám alebo máš odvahu do života? Mám alebo máš odvahu rásť do výšky a ísť do hĺbky? Máš odvahu uzdraviť svet?

Tieto dni – dni veľkej odvahy

V tieto dni, keď sa všetkých nás, nielen na Slovensku, ale aj v okolitých štátoch, dokonca v celej Európe a už aj takmer na celom svete, teda keď sa všetkých nás dotýka pandémia, ktorú spôsobil vírus Covid – 19, korona vírus, s veľkou úctou sledujeme obrovské nasadenie lekárov, zdravotné sestry, záchranárov, hasičov, policajtov, dobrovoľníkov a múdre rozhodnutia politikov. S veľkou úctou sledujeme ich nasadenie a odvahu v boji s týmto nebezpečným vírusom. Tak veľmi chcú uzdraviť svet. S veľkou úctou sledujeme odvahu státisícov nás, radových občanov, odvahu nepodľahnúť panike, odvahu nepodľahnúť strachu, odvahu prijať s pokorou a pokojom všetky nepríjemné obmedzenia zo strany štátu, prijať na niekoľko týždňov, a dúfajme že nie mesiacov, aj „domáce väzenie“ v bezpečí domova. Zvlášť tieto dni nám ukazujú, aká nesmierne dôležitá je odvaha v našom živote.

Odvaha na stránkach Svätého písma.

Opäť si spomeňme na slepca, ktorý sedel na okraji mesta Jericha pri ceste a žobral. Musel mať veľkú odvahu. Keď sa dopočul, že tadiaľ v zástupe kráča Ježiš, začal silno kričať: „Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Tí, čo išli popredku, ho okríkali, aby mlčal. Ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Slepec mal veľkú odvahu a nedal sa umlčať. Nenechal si zobrať z úst Ježišovo meno. Nenechal sa obrať o stretnutie s Ježišom. A Ježiš mu za túto jeho odvahu vrátil zrak. V tomto momente veľká slepcova odvaha mala  aj iné meno: Viera v Boha.   (Lk 18, 35-43)

Spomeňme si na odvážneho mladého Dávida, ako premohol mocného filištínskeho bojovníka Goliáša. Keď sa mu Goliáš vysmieval, vtedy mladý odvážny Dávid zvolal: „Ty ideš proti mne s mečom, kopijou a oštepom, ja však idem proti tebe v mene Pána zástupov, Boha izraelských šíkov, ktorého si hanobil. Dnešného dňa ťa Pán vydá do mojej ruky, zrazím ťa, odtnem ti hlavu a mŕtvoly tábora Filištíncov dám dnes nebeským vtákom a zemskej zveri a dozvie sa celá zem, že Izrael má Boha. A dozvie sa celý tento zástup, že Pán nevyslobodzuje pomocou meča a kopije. Veď vojna patrí Pánovi a vydá vás do našich rúk! Dávidova odvaha mala v tejto chvíli aj meno: Dôvera v Boha. (1 Sam 17, 45-47)

A ešte raz odvážny Dávid. Po Dávidovom víťazstve nad Goliášom, keď izraelské ženy volali: „Porazil Šaul svojich tisíc, ale Dávid svojich desaťtisíc“ (1 Sam 18, 7), začal prvý židovský kráľ Šaul na Dávida žiarliť až do takej miery, že chcel Dávida zabiť. Dávid si však zachoval úctu ku Pánovmu pomazanému, ku kráľovi Šaulovi. Neskôr sa kráľ viackrát nechtiac a nevedomky ocitol v rukách Dávida, ktorý ho mohol zabiť. No Dávid to neurobil. Mal obrovskú odvahu to neurobiť, mal obrovskú odvahu prijať Pánovu pravdu: „Mne patrí pomsta, ja sa odplatím“. (Dt 32, 35) Keď Abisai, Dávidov spoločník, nahováral Dávida, aby svojho protivníka zabil, ten povedal: „Nezabíjaj ho! Veď ktože by smel beztrestne siahnuť rukou na Pánovho pomazaného?” A Dávid hovoril: „Ako žije Pán, buď ho porazí Pán, alebo dôjde jeho deň a zomrie, alebo pôjde do vojny a zahynie. Nech Pán odvráti odo mňa, aby som ja siahol rukou na Pánovho pomazaného!“ Dávidova odvaha mala v tejto chvíli meno: Pokora. (1 Sam 26, 9-11)

O odvážnych a odvahe

O odvahe možno s určitosťou hovoriť aj v stretnutí Ježiša s neznámym bohatým mládencom. Ten mal odvahu osloviť Ježiša, a tak mu dať prednosť pre učenými farizejmi a zákonníkmi. Zároveň mal aj veľkú odvahu položiť Ježišovi neľahkú odvážnu otázku: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ Mládencova odvaha mala v tejto chvíli meno: Múdrosť.  (MK 10, 17)

V živote obdivujeme odvážnych ľudí, obdivujeme pionierov, priekopníkov, moreplavcov, ktorí pred stáročiami s minimom navigačných zariadení dokázali vyplávať na obrovské more. Obdivujeme priekopníkov letectva, obdivujeme slávneho horolezca Reinholda Messnera, ktorý ako prvý z ľudí pokoril všetkých štrnásť Himalájskych osemtisícoviek, obdivujeme odvahu športovcov, obdivujeme misionárov, obdivujeme všetkých odvážnych ľudí. Dnes majú náš obrovský obdiv odvážni lekári, zdravotné sestry, záchranári a kňazi v talianskych nemocniciach, ktorí môžu každú chvíľu po nakazení nebezpečným vírusom, zomrieť. Sú naozaj odvážni. V tomto prípade má odvaha meno: Svätosť.

Tak veľmi je potrebná odvaha v našom živote, v živote každého z nás.

Odvaha je vnútornou silou, je vnútornou túžbou človeka po živote, vnútornou túžbou prekonať sám seba, prekonať nástrahy a prekážky, vidieť veci z inej strany, urobiť krok tam, kam ešte ľudská noha nevstúpila, je ochotná riskovať, avšak nie je bezhlavá a ľahkovážna, odvaha je múdra. Odvaha, ktorá je obrovskou vnútornou túžbou po šťastí, sa snúbi s rozvážnosťou a pokorou. Odvážny človek, ktorý chce pokoriť horu si uvedomuje, že iba pokora môže pokoriť horu, v opačnom prípade hora pokorí teba, navždy…

Akí odvážni boli Traja mudrci z Východu. Boli odvážni uveriť v moc a tajomstvo hviezdy a vykročiť za ňou, vykročiť za PRAVDOU, boli ochotní vzdať sa pohodlia a vstúpiť do neistoty. Niektorí ich považovali za „snílkov“, oni však odvážne vykročili a po úmornej a dlhej ceste našli v Betlehemských jasliach toho, koho hľadali, našli Pána svojich životov. Slepec z Jericha je hodný obdivu. Mal odvahu nedať sa umlčať, nedať umlčať vo svojom srdci a na svojich perách meno Ježiš. Obdivujeme odvahu Dávida dôverovať Pánovmu slovu. Obdivujeme neznámeho mládenca, ktorý mal odvahu prísť za Ježišom. Obdivujeme odvahu svätých a mučeníkov, ktorí pre Kristovo meno boli ochotní položiť aj svoj život.

Odvaha žiť pravdu, odvaha žiť bez pravdy

Obdivujeme odvahu svätého Augustína, jeho odvahu vzdať sa svetáckeho života a uveriť Ježišovi. Dobre to znázorňuje aj film Augustín, inšpirovaný jeho autobiografiou, svetoznámym dielom: Vyznania (pozn. Určite to treba prečítať). Vo filme sa odohráva aj nasledujúca scéna. Nadaný mladík Augustín sa v severoafrickom meste Kartágo stáva žiakom slávneho rečníka Macrobia. Ten hneď na začiatku položí nádejnému právnikovi Augustínovi otázku, či vie, aký je rozdiel medzi nadpriemerným a priemerným rečníkom. Mladík v momente odpovedá: „Talent!“ Macrobius ho však vyvádza z omylu: „Nie talent, ale odvaha!“ Augustín týmto slovám nechápe, no všetko pochopí až neskôr, až ako slávny rečník. Keď raz svojim rečníckym umením nespravodlivo oslobodí muža – tyrana a keď zakrátko tento muž zavraždí svoju manželku, až vtedy sa Augustínovi otvoria oči a začína konečne chápať, že pravdu nemožno prekrúcať, že skutočná pravda jestvuje. Keď s touto skúsenosťou a s výčitkou prichádza za svojim niekdajším učiteľom Macrobiom, ten sa ho opýta: „Pamätáš sa, keď som sa ťa pýtal, aký je rozdiel medzi nadpriemerným a priemerným rečníkom? A ty si odpovedal: „Talent! Nie talent, ale odvaha robí rečníka nadpriemerným!“, odpovedá Macrobius a pokračuje: „Odvaha žiť bez pravdy. Máš takúto odvahu? Odvaha žiť bez pravdy, odvaha žiť bez PRAVDY! Máš takúto odvahu?“

Odvážni maličkí uzdravujú svet.

Ako len v živote obdivujeme odvážnych ľudí, odvahu priekopníkov na mori aj vo vzduchu a aj na horách, odvahu športovcov. Dnes majú náš obdiv už nesmierne obetaví a už vyčerpaní lekári a zdravotné sestry a záchranári a hasiči a policajti a mnohí dobrovoľníci…

Kto však obdivuje odvahu úprimne veriacich ľudí, ktorí sa napriek svojim chybám a ťažkostiam stále usilujú dôverovať Bohu a veriť Božiemu slovu s túžbou uzdraviť svet, ktorých odvaha má meno: Viera, Dôvera, Pokora, Múdrosť? Kto však obdivuje odvahu statočných ľudí s túžbou byť naozaj statočný, a tak uzdraviť svet? Kto obdivuje odvahu milujúcich a zodpovedných manželov a rodičov, ktorí napriek obrovským ťažkostiam a problémom, ktoré im často spôsobuje vlastný štát, aj napriek všetkému s láskou a zodpovednosťou vychovávajú svoje deti, aby tak uzdravili svet? Kto dnes obdivuje mladého ženícha a nevestu, ktorí pred Pánovým oltárom si sľubujú úctu a vernosť až do smrti a manželstvo pre nich nie je iba papierom, ale darom, zodpovednosťou a krížom, aby tak uzdravili svet? Kto dnes obdivuje odvahu mladých ľudí, ktorí túžia žiť čistý predmanželský život, aby tak uzdravili svet? Kto dnes obdivuje kňazov a zasvätené osoby, ktorí sa odvážne vzdali svojich vlastných rodín, zostali sami, aby druhí neboli sami, aby tak uzdravili svet? Kto dnes obdivuje odvážnych a čestných politikov, ktorí s úprimnou túžbou uzdraviť svet, predsa na tomto svete jestvujú, no často sú všetci nami hádzaní do jedného vreca odsúdenia? Musíme si priznať, málokto obdivuje tých statočných, skutočne odvážnych, Božích…

Ako však obdivujeme a často žasneme nad tými, ktorí sú iba naoko odvážni, naoko, lebo majú odvahu žiť bez pravdy a myslia si, že tak uzdravia svet. Slová, ktorými obhajujú, ktorými obhajujeme svoje hriechy, keď chcú, keď chceme ospravedlniť svoje konanie, keď si chcú, keď si chceme všetko zdôvodniť, keď si robíme, čo chceme, slová: „Veď dnes už sa ináč žije! Dnes je už iná doba! Dnes je už taká doba! Veď všetci tak žijú! Veď všetci takto robia!“ Sú tieto odvážne slová odvahou, skutočnou odvahou? Nie sú skôr odvahou žiť bez pravdy, teda pýchou, ktorá neuzdravuje, ale ničí svet? Lebo ako nazvať odvahu žiť bez pravdy, odvahu žiť bez Božej PRAVDY, ak nie PÝCHOU? Iba skutočná odvaha uzdravuje svet.

Heal The World – Uzdrav svet

Sme nesmierne vďační za všetkých odvážnych ľudí, sme nesmierne vďační Bohu za odvážnych ľudí dôb minulých, terajších aj budúcich. Sme nesmierne vďační Bohu za odvážnych ľudí dnešných dní, nech už meno ich odvahy je: Viera, Dôvera,Pokora alebo Múdrosť… Ako len ich potrebujeme. Ako len potrebujeme ľudí s túžbou žiť, s odvážnou túžbou žiť a rásť a zasadiť strom do svojej hliny veľmi hlboko a postaviť dom a v ňom žiť, o ktorej spieva Michal Dávid, aby sme mohli spoločne uzdraviť svet, ako to zase spieva slávny Michael Jackson v piesni „Heal The World – Uzdrav svet“. Ako len potrebujeme odvážnych ľudí, ktorí dokážu s odvahou, pravdou a láskou pomenovať veci. Ako len potrebujeme ľudí, ktorí sú odvážni a majú odvahu žiť PRAVDU PÁNOVU, lebo takto vraví prorok Izaiáš: „Čuj ! Ktosi hovorí: ´Volaj!´ Ja vravím: ´Čo mám volať?´ ´Každé telo je ako tráva a všetka jeho krása ako poľný kvet: Tráva uschne, kvet zvädne lebo ho ovial Pánov dych. (Vskutku trávou je ľud.) Tráva zoschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha trvá naveky.´“ (Iz 40, 6-8)

Skôr než Ti, než sebe, ponúknem krásnu pieseň s dobrým textom na záver, je tu pár otázok:

  • Chcel by si žiť, teda chceš žiť?
  • Máš odvahu žiť, aj napriek ťažkostiam sveta?
  • Čo očakávaš od život a čo chceš v živote dosiahnuť?
  • Máš odvahu ísť do hĺbky alebo skôr nestíhaš, a tak všetko robíš len na poslednú chvíľu?
  • A čo vlastne pre Teba znamená ísť do hĺbky?
  • Máš odvahu vidieť skutočných hrdinov dnešných dní?
  • Máš odvahu byť jedným z nich?
  • Máš odvahu dať prednosť Pánovej Pravde pred ľudskými pohľadmi?
  • Máš odvahu na pracovisku, v škole alebo v nemocnici či pri stolovaní vyznať Pravdu Pánovu?

A predsa, a predsa, a predsa MAJ ODVAHU! 

MAJ ODVAHU ŽIŤ PRAVDU PÁNOVU, ABY SI TAK MOHOL UZDRAVIŤ SVET!

Nech Ťa Boh žehná!

Jozef Žvanda (jozefzvanda@gmail.com)

Foto: Internet

 

Pieseň: Michael Jackson: Heal The world

 

https://www.youtube.com/watch?v=BWf-eARnf6U

 

Child`s voice: “Think about the generations and they say:
We want to make it a better place
for our children and ourchildren’s children.
So that they know it’s a better world for them;
and think if they can make it a better place.

 

SK (“Hlas dieťaťa: “Myslím na genrácie a vravia: Chceme pre nich lepšie miesto
pre naše deti a deti našich detí.
Aby vedeli že je to pre nich lepšie miesto
a ako ho môžu zlepšiť.)

 

There’s A Place In Your Heart
And I Know That It Is Love
And This Place Could Be Much Brighter
Than Tomorrow
And If You Really Try
You’ll Find There’s No Need To Cry
In This Place You’ll Feel
There’s No Hurt Or Sorrow

 

SK (V tvojom srdci je miesto
a viem že je to láska
a toto miesto by mohlo byť oveľa svetlejšie než zajtrajšok
A ak sa naozaj snažíš
zistíš že vôbec netreba plakať
V tomto mieste necítiť
žiadnu bolesť ani zármutok)

 

There Are Ways To Get There
If You Care Enough For The Living
Make A Little Space
Make A Better Place…

 

SK (Sú možnosti ako sa tam dostať
ak sa staráš o život
Spravíš malé miesto
lepším miestom)

 

Heal The World
Make It A Better Place
For You And For Me
And The Entire Human Race
There Are People Dying
If You Care Enough
For The Living
Make A Better Place
For You And For Me

 

SK (Uzdrav svet
sprav z neho lepšie miesto
pre teba a pre mňa
a celú ľudskú rasu
Ľudia niekde zomierajú
A ak sa staráš o život
urobíš lepšie miesto
pre teba a pre mňa)

 

If You Want To Know Why
There’s A Love That Cannot Lie
Love Is Strong
It Only Cares For Joyful Giving
If We Try We Shall See
In This Bliss
We Cannot Feel Fear Or Dread
We Stop Existing And Start Living

 

SK (Ak chceš vedieť prečo
Je tam láska ktorá nezaklame
Láska je silná
Stará sa len o radostné rozdávanie
Ak sa pokúsime môžme vidieť
v tomto blahu
necítime strach ani hrôzu
Prestaňme existovať a začnime žiť)

 

Then It Feels That Always
Love’s Enough For Us Growing
So Make A Better World
Make A Better World…

 

SK (Potom sa budeme cítiť že
láska nám stačí na rast
Tak spravme lepší svet
spravme lepší svet)

 

R.: Heal The World…
And The Dream We Were Conceived In
Will Reveal A Joyful Face
And The World We Once Believed In
Will Shine Again In Grace
Then Why Do We Keep Strangling Life
Wound This Earth
Crucify Its Soul
Though It’s Plain To See
This World Is Heavenly
Be God’s Glow

SK (A sen ktorý sme snívali
ukáže nadšenú tvár
a svet v ktorý sme verili
bude pôvabne žiariť
Tak prečo len priškrťujeme život
zraňujeme tento svet
Obetuvávame jeho dušu
Aj keď je to jasne vidieť
tento svet je nebeský
Buď Božím svetlom)

 

We Could Fly So High
Let Our Spirits Never Die
In My Heart
I Feel You Are All My Brothers
Create A World With No Fear
Together We’ll Cry Happy Tears
See The Nations Turn
Their Swords Into Plowshares

 

SK (Mohli by sme letieť veľmi vysoko
Nech naše duše nikdy nezomrú
V mojom srdci
Cítim že ste všetci moji bratia
Urobme svet bez strachu
Spolu budeme plakať slzy šťastia
Pozerať sa ako národy vymieňaju
meče za radlice)

 

We Could Really Get There
If You Cared Enough For The Living
Make A Little Space
To Make A Better Place…

 

SK (Mohli by sme sa tam naozaj dostať
ak by si sa dosťa zaujímal o to kde žiješ
Urobíme malé miesto
lepšie miesto)

 

R.: Heal The World…