Skip to content Skip to footer

Dokedy mám čakať, dokedy? Slovo z Kaplnky, 19.12.2018

Tu sa mu zjavil Pánov anjel; stál na pravej strane kadidlového oltára. Keď ho Zachariáš zbadal, zľakol sa a zmocňovala sa ho hrôza. Ale anjel mu povedal: „Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých (Lk 1, 5-25).

„Neboj sa Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba!“ Zachariáš sa dočkal, už starý Zachariáš. Toľké roky čakal na syna, na dieťa, toľké roky a nič. Lono Alžbety, jeho manželky, akoby bolo mŕtve. Toľké roky. Toľko prosil a neprestával a neprestával, a nič, a nič, a žiaden syn. Až roky, dlhé roky ho oslobodili od túžby, od vznešenej túžby byť otcom syna, milujúcim otcom dcéry. A teraz, po rokoch, keď napriek mlčaniu Boha sa neprestával modliť, keď už od svojich túžob bol celkom oslobodený, teraz prichádza z neba anjel a Zachariášovi hovorí: „Neboj sa Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba!“

Koľko rokov, koľko mesiacov, koľko dní, koľko hodín musí človek čakať, aby aj jemu zaznelo: „Neboj sa, je vyslyšaná tvoja modlitba“? Ako dlho musí človek čakať? Na dobré veci musí človek čakať, na veľmi dobré veci musí dlho čakať. A na vznešené veci? Dlho, niekedy veľmi dlho, aby pre ten dar dozrel, aby dozrel pre veľký dar. Nuž ako dlho mám čakať na splnenie mojich túžob, našich túžob?

A aké sú moje, naše túžby? Po čom túžime, o čo prosíme? Sú naše túžby a prosby v súlade s Božou vôľou? Sú v súlade s evanjeliom? Ak nie, potom načo také túžby, načo také prosby a načo také čakanie? Ak áno, tak potom vďaka za tieto túžby, vďaka za tieto prosby, ktoré ťa učia byť pokorným a trpezlivým. Vďaka za to všetko. Len jedna vec, len jedna vec je dôležitá: „Neuteč, ak sa ti Boh neozýva, neopusť Ho, neopusť modlitbu, neprestaň prosiť, neopusť Boha.“ A On, Boh už dnes vie, čo  s tým. Možno aj nám raz zaznie, a možno už aj dnes: „Neboj sa, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba!“  Nuž dokedy mám čakať?

Len čakaj, len trpezlivo čakaj a Pán, a Pán už vie, čo s tým. Už teraz ti pripravuje dar, veľký dar.

Jozef Žvanda

Foto: Jozef Žvanda