Skip to content Skip to footer

Dnes je šieste výročie smrti pátra Štefana Halienku SJ

Dňa 24. júna 2010 v Ivanke pri Dunaji odišiel do domu Nebeského Otca vo veku nedožitých sedemdesiat rokov univerzitný kaplán, páter Štefan Halienka SJ.

Obľúbený duchovný formátor vysokoškolákov, horolezec, fotograf a jezuitský kňaz v jednej osobe, páter Štefan Halienka SJ, pôsobil v Univerzitnom pastoračnom centre Jána Vojtaššáka  (UPaC) v kňazskej službe pre univerzitné spoločenstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) od októbra 2001. Počas celého svojho pôsobenia v Ružomberku viedol mnohé Sústredenia zo spirituality pre študentov KU, viedol duchovné obnovy, venoval sa študentom bývajúcim v Študentskom domove IKAR, organizoval turistiku do slovenských hôr a púte nielen po Slovensku, ale aj do zahraničia. So študentmi z KU sa zúčastnil Svetových dní mládeže v nemeckom Kolíne nad Rýnom a v austrálskom Sydney.

O pátrovi Štefanovi Halienkovi SJ je známe, že sa pre kňazstvo a zasvätený život rozhodol až ako päťdesiat ročný a po vysvätení za kňaza v júni 1998 sa počas celého kňazského života venoval ružomberským vysokoškolákom, ktorí ho mali veľmi radi a aj dodnes radi spomínajú.

My, ktorí sme mali možnosť denne sa stretávať s pátrom Štefanom Halienkom SJ, sme láskavému Bohu nesmierne vďační za jeho život a kňazstvo. Na obľúbeného kňaza pátra Štefana si môžeme spomenúť aj vo svojich modlitbách.

Jozef Žvanda