Skip to content Skip to footer

Dívať sa dopredu či dozadu? Sv. Margita Škótska, Piatok, 16.11.2018

V dnešný deň sa nám ponúka pohľad na dve ženy. Umožňuje nám to liturgický kalendár, ale aj Božie slovo. Skrze tieto dve ženy, ktoré žili v inej dobe, na celkom odlišných miestach, no boli to vydaté ženy a matky, nás dnes Duch Boží učí dívať sa na tento svet. Nuž ktoré sú to ženy a akému pohľadu nás učia?

Tou prvou je sv. Margita Škótska, ktorej liturgickú spomienku dnes slávime. Margita sa narodila okolo roku 1046 v západnom Uhorsku ako dcéra uhorskej princeznej Agáty a anglického následníka trónu Eduarda, ktorý tam bol vo vyhnanstve. Škótsky kráľ Malcolm III. si ju vzal roku 1070 za manželku. Margita sa tohto vzťahu najprv bála, lebo Malcolm bol človek hrubej povahy a su­rový bojovník. Bolo to však požehnané manželstvo. Čo k tomu prispelo? Margita mala vždy pred očami Pána, čo jej umožnilo vždy dívať sa dopredu, správne rozlišovať a správne prečítať situácie, v ktorých sa nachádzala a zároveň aj situácie predvídať. Povedané rečou dnešného evanjelia, nenechala sa vtiahnuť do svetských radovánok, zaháľania a zábavy, ale dobre si všímala svet okolo. Preto na kráľovský dvor nepripustila nikoho, kto by bol mravne zlý.  Ak tam niekto taký bol, musel buď svoj štýl života zmeniť alebo službu opustiť. Svojou jemnosťou si získala a vychovala aj manžela, ktorému porodila osem detí. Deti vychovávala s láskou, ale aj s primeranou prísnosťou. Margita sa starala spolu s manželom aj o kultúrny a náboženský rast Škótska. Bola veľmi zbožná a dobročinná. Zomrela 16. novembra 1093 na hrade v Edinburgu.

V dnešnom evanjeliu je reč aj o inej žene, o Lótovej žene. Poznáme jej príbeh z Knihy Genezis, príbeh o treste pre Sodomu a Gomoru. Pred hrozným trestom mal byť zachránený spravodlivý Lót, jeho žena a deti. Pred útekom zo Sodomy však dostali príkaz, že sa nesmú obzerať späť. Lótova žena pre svoju zvedavosť to nevydržala a obzrela sa. V tej chvíli sa premenila na soľný stĺp. Pán Ježiš varuje svojich poslucháčov, aby sme sa nesprávali ako Lótova žena, ktorá sa díva späť. Prečo? Lótova žena nám pripomína ľudí, ktorí sa stále otáčajú dozadu, stále nostalgicky  spomínajú na to, čo bolo, neustále sa vŕtajú v sebe, a to im neumožňuje posunúť sa dopredu, neumožňuje to žiť prítomnú chvíľu, neumožňuje to dívať sa dopredu, správne rozlišovať a predvídať situácie.

Ako dať dohromady skúsenosť sv. Margity Škótskej a Lótovej ženy? Aj my potrebujeme pohľad sv. Margity, pohľad priezračný, čistý, nevinný, rozlišujúci, pohľad skrze oči Pána Ježiša. K tomu nám trocha pomôže aj pohľad Lótovej ženy. Raz za čas, sa totiž potrebujeme obzrieť za seba, aby sme videli ovocie svojho života. Toto obzretie však nemá byť lamentovaním nad minulosťou, lež kritickým zhodnotením minulosti, kritickým vo svetle Evanjelia. To, čo v našom živote bolo OK, toho sa treba aj naďalej pridržať a rozvíjať, to však, čo nebolo OK, to treba uzdraviť, vyliečiť vo sviatosti zmierenia a s Eucharistiou. A potom je potrebné urobiť hrubú čiaru a spolu s apoštolom Pavlom povedať: „Zabúdam na to, čo je za mnou a bežím za tým, čo je predo mnou.“

Nuž obe dnešné ženy môžu byť pre nás inšpiráciou, sv. Margita Škótska svojou nežnosťou a prenikavým pohľadom dopredu. Lótova žena je pre nás varovaním nelamentovať nad rozliatym mliekom, lež kriticky zhodnotiť, prečo sa to „mlieko rozlialo“ a čo s tým ja urobím, aby som sa už toľko nemusel späť obracať, lež aby som mohol v slobode a radosti kráčať dopredu a dohora, proti prúdu.

Jozef Žvanda

Foto: Jozef Žvanda