Skip to content Skip to footer

Deťom v Afrike spestrujú detstvo ľudia zo Slovenska

Fakt, že Afrika je kontinent plný biedy a chudoby, je všeobecne známy. Celý svet si je vedomý utrpenia, aké obyvateľov tamojších krajín sprevádza. Napriek tomu je snaha pomôcť zo strany veľmocí nedostatočná. Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta z Vrícka hľadá riešenia na pomoc a podporu detí v Kongu- Lubumbashi a Kamerune. „Tvoríme spoločenstvo ľudí, ktorí pomáhajú chudobným deťom v Afrike. Duchovným sprevádzaním – modlitbou, obetou a tiež finančnou pomocou, ktorá má dieťaťu pomôcť zabezpečiť výživu, zdravotnú starostlivosť a získať vzdelanie,“ uvádza sestrička Noemi Henrieta Žilková.

V júli tohto roka navštívil Slovensko abbé Gaspard Kamanda z Demokratickej republiky Kongo, duchovný otec farnosti, kde deti, ktorým rodiny zo Slovenska pomáhajú, patria. Priblížil slovenskej verejnosti problémy, ktoré kvôli nedostatku financií a nepriaznivým podmienkam trápia rodiny s deťmi. Práve im je adresovaná finančná a materiálna pomoc. Deti potrebujú predovšetkým odev, školské potreby a pre radosť potrebné hračky, keďže ide o deti v predškolskom a školskom veku.
Študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku, ako aj jej ostatní členovia, majú tiež možnosť pomôcť. Svoje milodary môžu priniesť do Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka, odkiaľ bude zbierka prevezená kongregácii sestier a následne dopravená do Afriky.
Nikto nemôže ovplyvniť to, kde a komu sa narodí. Deti z Afriky potrebujú pomoc, aby mohli plnohodnotne rásť a vzdelávať sa. Pomôžme im tiež vytvoriť podmienky, vďaka ktorým bude ich životná úroveň lepšia a sám život zmysluplnejší.

Paula Beinsteinová
(Foto: Internet)