Skip to content Skip to footer

Deň Rybárpolskej rodiny

V nedeľu (9. 2. 2014) v Kostole sv. Rodiny Ružomberok – Rybárpole sa uskutočnila slávnosť z príležitosti 75. výročia od slávenia prvej sv. omše v spomínanom kostole. Hlavným celebrantom na sv. omši bol generálny vikár spišskej diecézy prof. Anton Tyrol.

Vo svojom príhovore spomínal na pekný čas, keď slúžil sv. omše v kostole počas pôsobenia na Katolíckej univerzite. V ďalších troch bodoch predstavil myšlienky z exhortácie p. Františka – Radosť z evanjelia a skonkretizoval ich na Rybárpolské spoločenstvo: pohľad do minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Sv. otec pri pohľade do minulosti hovorí o tzv. deuteronomickej radosti – je to radosť, ktoré je prejavom Božej starostlivosti. Prítomnosť je poznačená relativizmom a liberalizmom. Otec Anton položil nasledujúce otázky: „Ako si v nej zachovať vieru? Ako vieru odovzdávať v rodinách? Ako posilňovať rodinné spoločenstvo?“ Odpoveď našiel v prvom čítaní z knihy proroka Izaiáša (58, 7 – 10): v dôvere v Pána a v službe blížnemu. Túto odpoveď môžeme nájsť aj v posolstvách pápeža Benedikta XVI. a Františka. Na záver príhovoru sme dostali osobnú otázku: „Ako sa budeš angažovať v novej evanjelizácie?“ V odpovedi na túto otázku sa skrýva existencia každého kresťanského spoločenstva.

Po sv. omši zaznela prednáška Mgr. Petra Dvorského o známej a neznámej histórii kostola so zameraním na pozadie vybudovania kostola a namaľovania oltárnych obrazov sv. Rodiny.

Autor: o. Róbert Slotka