Skip to content Skip to footer

Dar viery očami objektívu fotoaparáta

Vieru môžeme predstaviť slovom, gestom, postojom. Študentka Pedagogickej fakulty Katarína L. sa chce s vami podeliť o vlastné vnímanie daru viery prostredníctvom svojho fotoaparátu.

Viera ako dôvera: Viera- prijať, že iba Ježiš je našim jediným útočiskom.

Viera ako odovzdanosť: Viera- priľnutie (odovzdanie) k jedinej Láske, k najvyššej hodnote – Ježišovi Kristovi.

Viera ako uznanie vlastnej bezmocnosti.

 

Viera ako účasť na Božom živote (On nám dáva seba).