Skip to content Skip to footer

Čo pre mňa znamenal Svätý Otec Benedikt XVI?

Čo pre mňa znamenal? Ešte stále znamená. A verím, že aj naďalej bude. Je to osobnosť, ktorého identita je jedinečná a patrí len Jemu. Osobne v ňom vidím tvár Otca, ktorý sa stará o svoje zverené ,,deti”. Obzvlášť mi k nemu prirástlo srdce, pretože bol pre mňa tým, ktorý mi ukazoval na Ježiša. Pretože v roku 2007 som začínala spoznávať Ježiša a Svätý Otec bol práve ten, ktorý mi v tom pomohol – svojimi myšlienkami, oddanosťou Oteckovi, láskou, nehou. Bol a je ten, ktorému by som asi vždy verila, že Ježiš je naozaj s nami. Zažila som jeho vernú blízkosť na Svetových dňoch mládeže v Madride v roku 2011 a dvakrát v Ríme. A to, že sa s vzdal úradu – nebola slabosť, ale jeho SILNOU stránkou. Verím, že keby som ho stretla – vždy by mal otvorenú otcovskú náruč a úsmev na žiarivej tvári. Mám ho rada a vďačím Ockovi, že si vyvolil práve Jeho. Študentka Majka

Pápež Benedikt XVI. bol pre mňa osobne veľkým svedectvom. Keď som bol mladší ešte som to tak neprežíval, ale v čase môjho dospievania som si stále viac uvedomoval aký veľký človek je náš pápež. Z Božej milosti som mal možnosť niekoľkokrát zažiť pápeža Benedikta XVI. aj naživo a to veľmi prehĺbilo môj vzťah a úctu k nemu. Ja som vždy vyhlasoval že on je naozaj SVÄTÝ OTEC. Veľmi ma na ňom inšpirovala až taká hmatateľná svätosť a láska, ktorá z neho vyžarovala. To, že sa vzdal svojho úradu ma veľmi prekvapilo, ale po oboznámení s dôvodmi jeho rozhodnutia ešte viac vzrástol môj obdiv voči pápežovi. Je to veľký človek a verím, že aj v ústraní bude obohacovať Cirkev či už modlitbami, obetami, ale verím, že aj nejakou svojou knihou. Študent Jozef

Je to naša celebrita, samozrejme v dobrom slova zmysle. Je to človek, ktorý nám za svojho pontifikátu veľmi veľa daroval, ponúkol, objasnil a určite v neposlednom rade aj vyprosil. Som Bohu veľmi vďačná za tohto hĺbavého, vzdelaného a pokorného pápeža. Študentka Júlia

Foto: Internet