Skip to content Skip to footer

Chráňte sa falošných prorokov

Keď čítame Evanjelium, neraz tam počujeme aj slová, v ktorých nás Ježiš varuje pred falošnými prorokmi. Tí sa tvária dôveryhodne a milo, no v skutočnosti majú zlé úmysly. Takíto proroci tu žili už dávno. Starý zákon nám predstavuje množstvo ľudí, ktorí poklonkovali kráľom, lichotili im a zavádzali ľud. Takíto ľudia žili aj v Ježišovej dobe, takíto ľudia žijú aj dnes. Takíto ľudia niekedy žijú v našej tesnej blízkosti a ani to netušíme. Zvlášť dnes, vďaka úžasným technologickým možnostiam, majú falošní proroci zelenú. Dnes je nesmierne ľahko deformovať pravdu a prispôsobovať si ju na vlastnú podobu. Každé klamstvo má však krátke nohy a raz sa odhalí jeho tvár. Niekedy to trvá kratšie, inokedy dlhšie. Tragédiou je to, že kým ho odhalíme, napácha veľa zla.

Vo vedomí, že jedine Pravda nás oslobodí, pravda s veľkým P,  vo vedomí, aké nesmierne ťažké je dnes rozpoznať Pravdu od nepravdy, uvedomujeme si niekoľko dôležitých faktov:

–          Potrebujeme sa denne modliť k Duchu Svätému

–          Potrebujeme sa živiť Božím Slovom, no nemôžeme si ho vysvetľovať po svojom, ale v kontexte celého cirkevného života

–          Potrebujeme sa nábožensky vzdelávať

–          Potrebujeme spoločenstvo bratov a sestier, ktorí sa spolu modlia, komunikujú a uvažujú

–          Potrebujeme konštruktívnu kritiku

–          Potrebujeme študovať históriu

–          Potrebujeme byť pokorní a trpezliví

Potrebujeme možno ešte množstvo iných vecí, ale hlavne Božiu pomoc a zdravý rozum. Kiež by sa nám podarilo byť spolupracovníkmi Pravdy evanjelia.

Jozef Žvanda

Foto: Internet