Skip to content Skip to footer

Čas modlitby, dôvery a priateľstva – SDM 2011 Madrid

Toto leto sa konali Svetové dni mládeže v Madride. Aj ja som sa ich zúčastnila a vydávam svedectvo.

Tieto dni, stretnutie so Svätým otcom a mladými kresťanmi, zasiahli môj život. Po návrate domov, som si bola istá, že sa ďalej nedá žiť životom, akým som žila doposiaľ.  Aj keď som po SDM veľmi netúžila, Boh si ma tam poslal, dal mi šancu hlbšie sa zakoreniť vo viere a spoznať krásu Cirkvi. Stretla som nových priateľov, utvrdila sa vo viere, a som potešená z toho, že i dnes je veľa mladých, túžiacich kráčať s Kristom.

Silným momentom pre mňa bola vigília v prímorskom mestečku Castellóne, vo farnosti Vila Real, kde sme strávili noc pod holým nebom. Bola to noc bdenia, strávená v adorácii pred Eucharistiou, po ktorej pán biskup rozoslal pútnikov do Madridu. SDM mi dali radosť z viery, som povzbudená z toho ako ľudia dokážu z lásky slúžiť druhým, radovať sa a svedčiť o tom, že Ježiš je živý. Všetci sa o nás, pútnikov, starali s veľkou láskou a štedrosťou..

Čas strávený v diecéze, program v Madride, krížová cesta, či katechézy s otcami biskupmi ma veľmi povzbudili. Noc na letisku Cuatro Vientos, bola potvrdením, že Boh sa o svoje deti stará. „Vaša sila je silnejšia ako táto búrka“, povedal Svätý otec počas búrky na letisku. Tieto slová si pripomínam, vždy, keď prichádzajú, bežné búrky života tu doma. Po búrke, sa celé letisko ponorilo do ticha a spolu so Svätým otcom sme sa modlili, pred Eucharistiou – toto bolo pre mňa tým najkrajším duchovným zážitkom.               Dôvera v Boha a sila modlitby sa vznášala nad touto hviezdnou nocou. V nedeľu nám sv. otec v príhovore prezradil, že sa včera počas búrky modlil aj za to, aby vyšlo slnko.  A tak sa stalo.

Aj keď som toho veľa nevidela, nepočula a nerozumela, ďakujem Bohu za moju prítomnosť na Svetových dňoch mládeže, bol to čas milosti, z ktorého stále čerpám. Dnes už viem, že náhody neexistujú a preto ďakujem Bohu za všetky zázraky  ktoré urobil preto, aby si ma do Madridu dostal. Tieto dni navždy zostanú v mojom srdci, bol to čas na ktorý nikdy nezabudnem. Čas modlitby, dôvery a priateľstva.

Barbora, študentka FF KU