Skip to content Skip to footer

Byť svätým v mladosti

Môj príhovor nadväzuje na zastavenie sa nad cestou sv. Otca v Čechách. Hlavnou témou príhovoru sv. Otca v Starej Boleslave bolo – „byť svätým“. Sv. Otec vo svojej reči „dal zelenú“ – svätosti, odštartoval pelotón mladých na cestu svätosti. „Byť svätým“ – vychádza z túžby človeka po šťastí, preto je prirodzeným úsilím človeka.
Úsilie o svätosť sa očisťuje v slovách Pána Ježiša: „Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal a svojej duši uškodil“ (Mt 26, 16). Sv. Otec dával neustále do protirečenia cestu vedúcu k svätosti a cestu, ktorá bola odvátenou tvárou.

 Základnou charakteristikou cesty svätosti je to, že je úzka. Čo znamenajú tieto slová Pána Ježiša pre mňa: „Kto chce ísť za mnou nech zaprie sám seba a nech ma nasleduje“ (Mt 26, 24)?

„Byť svätým“ neznamená vytvárať zdanie dobrého človeka, ale nechať skrze seba presvitať Boha. Ako vhodný príklad cesty svätosti sv. Otec uviedol život sv. Václava. Skôr než sa pustil do budovania krajiny, postaral sa o upevnenie kresťanskej viery (pozýval kňazov, staval kostoly, staral sa o chudobných). Sv. Václav bol mučeníkom, ktorého krv nevolala po odplate, ale po odpustení. Preto urobme rozhodný krok ku svätosti a nechajme sa priťahovať Kristom.
Po skončení sv. omše sv. Otec sa špeciálne prihovoril mladým a odovzdal im posolstvo. Hlavným slovom poslostva bolo slovko mladosť, ktoré spájal s dôležitými hodnotami života mladých.
Mladosť je časom, kedy osobitne realizujete svoje túžby po šťastí, ktorá je však úzko spojená s veľkými rozhodnutiami – buď je to cesta dobra, na ktorej premieňate slová na skutky alebo cesta zla, ktorá obsahuje vidiny umelého raja. Čiže mladosť je o budúcnosti. Preto sv. Otec vyzýva, aby ste sa nezdráhali odpovedať na Kristovo volanie a založili kresťanské rodiny alebo zasvätili svoj život Bohu. Mladosť je aj časom nádeje. Sv. Otec dostal aj  priamu odpoveď na svoje slová, keď spájal mladosť s nádejou, pretože mu mládež z Moravy a Čiech odovzdala vzácne dary: knihu, ktorá zachytáva život viery mladých v jednotlivých farnostiach a šek pre Afriku ako prejav solidarity. V závere posolstva sv. Otec mladosť spojil s prežívaním viery s radosťou, preto Vám odporučil, aby ste dbali o kresťanskú formáciu, aby ste boli vytrvalí v modlitbe a prijímní sviatostí, a zároveň aby ste boli poslušní ku svojim duchovným pastierom.

Vyprosujem Vám, aby ste boli „rádioaktívni“ Ježišom Kristom.
o. Róbert