Skip to content Skip to footer

Hosť na KU: Božie milosrdenstvo v akcii

Dňa 11. 10. 2016 sa v rámci prednáškového cyklu Hosť na KU uskutočnila prednáška pod názvom „Božie milosrdenstvo očami sv. Faustíny“. Prednášku moderoval o. Róbert Slotka a jeho hosťom bola sestra Clareta Fečová.

Na úvod svojej prednášky o Božom milosrdenstve nám sestra Clareta porozprávala skutočný príbeh o záchrannej akcii dvojročného chlapca Adama, ktorý trpel námesačnosťou a v spánku sa vytratil z domu. Do akcie sa zapojili hasiči, policajti aj lekári, Adamova záchrana bola namáhavá, ale mala šťastný koniec.

Sestra Clareta prirovnáva Božie milosrdenstvo k takejto záchrannej akcii. Adam, to je človek, to som ja, to si ty. Na čele záchranného tímu stojí Boh a všetci ostatní sú spolupracovníci – zachraňujú teba. Božie milosrdenstvo je láska činná, prítomná a aktívna, sú to fakty. Boh nestvoril svet a neodišiel na odpočinok, ale ako Ježiš jedného dňa povedal sv. Faustíne : „Svojím milosrdenstvom prenasledujem hriešnikov na ich cestách“.

Ježišovo umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie sú veľmi konkrétne fakty, ktoré potvrdzujú, že Bohu na nás záleží. Je to život obetovaný za mňa aj za teba. Ale ak Boh začal takúto ťažkú záchrannú akciu, znamená to, že niekto je v ohrození života. Je to hriešnik. Som si ochotný priznať, že som to ja, koho Boh prenasleduje svojím milosrdenstvom?

Malý Adam odišiel z domu plného lásky rodičov a vyšiel do studenej temnej noci. V takej istej situácii je človek v hriechu a Boh vie, čo mu hrozí. Obvykle však nenaháňame niekoho, kto stojí na mieste. V hriechu nevidíme, že ten, kto ma naháňa, je Láska sama. Ak sa rozhodujeme pre hriech, rátajme s tým, že jeho neoddeliteľnou súčasťou je strach. Ježiš v „Denníčku sv. Faustíny“ hovorí: „Neboj sa svojho Spasiteľa, prvý sa približujem k tebe. Neutekaj od svojho Otca, ktorý ti chce povedať slová odpustenia a zahrnúť ťa svojimi milosťami.“ A hriešnik odpovedá: „Pane, počujem tvoj hlas, ktorý ma volá, aby som sa vrátil zo zlej cesty, ale nemám ani odvahu ani silu. Bojím sa ťa, Pane. Bojím sa, či mi odpustíš.“ Strach je pre hriešnika veľmi ochromujúci. Bojíme sa Boha, že sa nám vysmeje do tváre. Boha sa však nesmieme báť, lebo je milosrdný. Tak veľmi potrebujeme istotu sv. Faustíny, ktorá prehlásila, že by nepochybovala o Božom milosrdenstve, ani keby mala na svedomí hriechy všetkých zatratených. A to sú vážne slová.

A čo konkrétne pre nás robí Boh? V „Denníčku sv. Faustíny“ hovorí, že sa hriešnikom prihovára cez výčitky svedomia, cez neúspechy a utrpenia, cez búrky a hromy. Hovorí tiež hlasom Cirkvi, ktorá nám prízvukuje, že máme desať prikázaní, nie len osem. Boh nám aj prostredníctvom Cirkvi hovorí – vráť sa. Je ľahšie kritizovať Cirkev, ako priznať si, že cez ňu k nám hovorí Boh.

Niekedy upadáme do priepasti beznádeje a vyčítame Bohu: „Ja vynakladám toľko námahy a čo robíš Ty?“ Boh ale pre nás robí veľa a veľa ho to aj stojí. Boh nedokáže jednu jedinú vec – prestať milovať. Boh ale nie je samotár, Boh je Trojica. Chce mať vo svojej záchrannej akcii aj teba aj mňa. Duch Svätý nám sám dá vedieť, kde nás potrebuje.

Podnetnú prednášku uzatvorila diskusia, v ktorej sme sa dozvedeli o rozdieloch medzi modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a úctou k Hodine Božieho milosrdenstva, o formácii spirituality Božieho milosrdenstva aj o tom, prečo mal Boh na sv. Faustínu také vysoké nároky, hoci práve cez ňu sám seba zjavuje vo svetle milosrdenstva. Všetko, o čom nám sestra Clareta hovorila, malo vnútornú hĺbku, bola to reč plná Ducha Svätého: jej prednáška nám dala silný podnet k tomu, aby sme do hĺbky Božieho milosrdenstva prenikli s rovnakým odhodlaním.

Sestra Clareta už ako osemnásťročná vstúpila do Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva, pričom rehoľnú formáciu absolvovala v Poľsku, kde pôsobila  aj po zložení večných sľubov. Neskôr absolvovala trojročné štúdium spirituálnej teológie na Pápežskom inštitúte pre duchovný život vo Varšave, kde sa venovala príhovorom pre pútnikov do Svätyne Božieho milosrdenstva a prekladala publikácie zamerané na spiritualitu sv. Faustíny. Už niekoľko rokov pôsobí na Slovensku, momentálne ako predstavená a magistra postulantiek v Košiciach.

Videozáznam nájdete na: http://slovo.sk/video/sr-claretta-milosrdenstvo/, https://www.youtube.com/watch?v=H9Elj17H2-E

Slavomíra Matlová