Skip to content Skip to footer

Boli sme s pútnikmi z Ružomberka a okolia na Krista Kráľa v Krakowe

V nedeľu 26. novembra 2017, keď sa v Katolíckej Cirkvi slávila posledná nedeľa liturgického roka, nedeľa Krista Kráľa, štyridsať pútnikov z Ružomberka a okolia putovalo do Sanktuária Božieho milosrdenstva v poľskom Krakowe – Lagiewnikach. Pútnici, ktorých duchovne sprevádzal kňaz Jozef Žvanda, univerzitný kaplán v Univerzitnom pastoračnom centre biskupa Jána Vojtaššáka v Ružomberku, slávila slávnostnú svätú omšu o 11.00 hod. v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie, ktorá je súčasťou celého komplexu centra Božieho milosrdenstva v Krakowe.

Po skončení svätej omše si pútnici prezreli ďalšie kaplnky, ukryté v suteréne Baziliky. Potom navštívili aj susedný kláštor Sestier Matky Božieho Milosrdenstva, kde sa v miestnej kaplnke uchováva milostivý obraz Božieho Milosrdenstva s urnou a s pozostatkami sv. sestry Faustíny. Odtiaľ už kroky pútnikov smerovali do Centra  sv. Jána Pavla II., ktoré sa dnes nachádza na mieste bývalej chemickej továrne Solway, kde počas Druhej svetovej vojny pracoval mladý Karol Wojtyła. V centre, ktoré vzniklo z podnetu emeritného krakowského arcibiskupa, Stanislawa kardinála Dziwizsa v roku 2006, sa dnes nachádza nový dvojpodlažný chrám s istými črtami byzantskej architektúry. Pútnici sa v tomto chráme mali možnosť zúčastniť na zasväcujúcej pobožnosti k Božskému srdcu Ježišovmu, potom si prezreli celý chrámový komplex a pred pätnástou hodinou popoludní sa vrátili do Baziliky Božieho Milosrdenstva, kde sa s ostatnými veriacimi pomodlili Korunku k Božiemu Milosrdenstvu. Pútnici, ktorí vo svojich modlitbách často prosia aj za dielo Katolíckej univerzity v Ružomberku, obohatení o mnohé duchovné zážitky a dary, sa šťastlivo vrátili do Ružomberka v nedeľu večer o 19.00 hod.

Univerzitní kapláni z UPaC Jána Vojtaššáka v Ružomberku v priebehu roka často sprevádzajú pútnikov z Katolíckej univerzity v Ružomberku, ale aj tých, ktorí nie sú členmi univerzitného spoločenstva, na pútnické miesta na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vďační pútnici radi obetujú svoje modlitby a obety za Katolícku univerzitu v Ružomberku.

Jozef Žvanda

Foto: Jozef Žvanda