Skip to content Skip to footer

Boli sme na Hore Premenenia…

Našou Horou premenenia sa stala Trlenská dolina. Prvý marcový víkend sme ako animátori z KU mali duchovnú obnovu spolu s otcom Ondrejom. V piatok večer sme sa rozhodli pre ticho, ktorému sme s prestávkami načúvali až do nedeľného odchodu. V úvodnej sv. omši nám o .Ondrej predstavil hrdinu tohto víkendu. Bol ním mladý taliansky laický dominikán Piere Giorgio Frassati. Muž ôsmich blahoslavenstiev. Očaril nás. Krížová cesta pred Najsvätejšou Eucharistiou bola vyvrcholením piatkového večera. Každý z nás si pripravil zamyslenie na jedno zastavenie krížovej cesty. Boli to zastavenia plné lásky pre Lásku. Práve v sobotu bol najväčší priestor pre ticho, poobede sme privítali medzi nami hosťa otca Zdena Pupíka, ktorý nám rozprával o úlohách animátora v malom spoločenstve. Sme mu vďační za slová plné múdrosti a pomoci v našej službe. V nedeľu sme pred Eucharistickým Kristom odovzdali listy v ktorých sme ďakovali a prosili Ducha Svätého o jeho pomoc v službe. Vďaka Bohu za Čas s Ním.

Niekoľko vetičiek od animátorov z víkendu:

Mňa najviac oslovilo ticho, ktoré sme mali. Bola to neobyčajná možnosť stretnúť sa s Bohom takým iným spôsobom, pocítiť aká je jeho láska obrovská, ako nás má nesmierne rád. Hoci som prežívala počas ticha obrovský boj, som veľmi rada, že mi Boh pomohol! Veľmi ma oslovili myšlienky Pier Giorgia Frassatiho a naša krížová cesta.

(Mária)

Pre mňa bola táto duchovná obnova časom pre modlitbu. Som za to vďačný Pánu, Bohu a všetkým zainteresovaným.

(Juraj)

Musím povedať, že na víkendovke v Trlenskej doline mi bolo fakt super. Bol to čas duchovnej obnovy, pookriatia, načerpania nových síl, novej motivácie do ďalšej práce, do takého smelého kráčania za Ježišom a s Ježišom. Bohatý duchovný program, tie desiatky minút strávených pred eucharistickým Kristom zanechali vo mne hlbokú stopu, z ktorej budem čerpať ešte dlho. Povzbudzujem všetkých, aby si našli priestor na ticho, na modlitbu. Nič nie je viac ako čas strávený s našim Pánom.

(Jozef)

Na této duchovní obnově jsme se učili trávit svůj čas s Kristem a tímto způsobem se nechat proměňovat. Učili jsme se hledět na Krista a naslouchat mu v kaplnke, v přírodě, při modlitbě, v tichu, ale také skrze události, které nás zde potkávaly. Učili jsme se otevírat se Boží vůli

a každou minutu a každou událost svého života s důvěrou odevzdávat do Boží vůle. Učili jsme se, že duchovní život nejsou nějaké techniky, ale život s Duchem Svatým, který nám dává znovu se narodit. (Viz rozhovor Pána Ježíše s Nikodemem). Učili jsme se, že Ježíš neodnímá kříže, ale posiluje ramena. Pokoj, který dává, nespočívá v tom, že se svět kolem nás stane jiným, že nám Bůh vyčistí cestu, ale v tom, že my se staneme jinými.

(Maťka)

Pripravila študentka: Lucia Hovancová, 2. roč, FF KU