Skip to content Skip to footer

Bolesť – cesta k stretnutiu

V pôstnom období uvažujeme o zmysle Ježišovho umučenia, smrti a zmŕtvychvstania pre náš život. Prečo sa Boh rozhodol kráčať práve touto cestou a prečo sa rozhodol práve pre utrpenie a smrť? A potom ešte jedna otázka: „Prečo Boh aj do nášho života dopúšťa bolesť a utrpenie?“

Juhokorejský kardinál Stefano Kim vysvetľuje, že vďaka bolesti a utrpeniu, ktoré niekedy vstupuje do nášho života môžeme zažiť hlboké stretnutie s Kristom. Bez bolesti ho nemôžeme do hĺbky poznať a hlboko sa s ním stretnúť. Prečo práve skrze bolesť?

Dôvodom je, že dokiaľ sa neotvoríme, nemôžeme stretnúť Krista. Nemôžeme sa stretnúť s Kristom bez toho, aby sme vytvorili priestor tým, že sa otvoríme. Toto otvorenie a vytvorenie prázdna v nás sa nezaobíde bez prudkej bolesti srdca, akoby prebodnutého nabrúseným mečom.

Aby bola prijatá Večnosť, múr musí byť prelomený.

Jozef Žvanda

(Porov. BLAUMEISER H., GANDOLFO T.: Jako si Otec zamiloval mne… Praha : Nové město, 2010, s. 271).

Foto: Internet