Skip to content Skip to footer

Boh mladosti a radosti

Sú dva základné omyly, ktorými sa diabol snaží mladých ľudí odviesť od čnostného života. Prvý spočíva v tom, že sa snaží mladému človeku nahovoriť, že slúžiť Bohu znamená žiť smutný život, ktorý je vzdialený každej zábave a radosti. Nie je to tak, drahí mladí. Ja Vás chcem naučiť kresťanskému spôsobu života, v ktorom je človek radostný a spokojný, a chcem Vám ukázať, v čom spočíva ozajstná radosť a zábava, aby ste potom mohli s prorokom Dávidom opakovať: slúžime Pánovi vo svätej radosti, slúžte Domino in laetitia…

Druhým omylom je potom nádej, že prežijem pohodlne dlhý život a v starobe alebo vo chvíli smrti sa obrátim. Kto nám zaručí, že sa dožijeme staroby? Bolo by dobré sa dohodnúť so smrťou, aby na nás počkala až do onej chvíle, ale život a smrť sú v Božích rukách. Ak by vám Boh doprial dlhý život, počujte čo by vám povedal: po ceste, po ktorej syn kráča v mladosti, bude pokračovať i v starobe až do smrti. Pokiaľ začnem žiť dobrý život už teraz ako mladí, budeme dobrí aj v neskorších rokoch a dobrá bude aj naša smrť, počiatok večného šťastia.

Sv. Ján Bosko