Skip to content Skip to footer

Aktuálnosť pôstu

S potrebou fyzického pôstu sa  stretávame po vianočnom období alebo v našich univerzitných podmienkach počas skúškového obdobia v akademickom roku.

Prečo sa máme postiť?

1. Pôst je prostriedkom miernosti. Pôst nám umožňuje dávať väčší priestor pre ducha, umožňuje poriadok v srdci človeka, slovami  evanjelistu Marka: „Nové víno (patrí) do nových mechov.“ (Mk 2. 22)

2. Pôst je skutkom telesného milosrdenstva. Pôstom si odopierame, aby sme iných mohli obdarovať. Čo urobíš s tým, čo v piatok ušetríš?

3. Pôst je prostriedkom duchovného zápasu. Pán Ježiš vo svojich odporúčaniach kladie modlitbu a pôst ako veľmi silný prostriedok zápasu s duchovnou temnotou. Na Slovensku prebieha zaujímavá iniciatíva, ktorá nás pozýva k tomu, aby sme Bohu odovzdali čas prípravy na voľby v modlitbe a pôste:  „Chceme duchovne bojovať za budúcnosť našej krajiny.“ (z letáku- Modlitby a pôst za voľby 2012).

4. Pôst sa spája s pokáním. Keď prorok Jonáš hlásal v Ninive výzvu ku obráteniu. Ninivčania sa obliekli do vrecoviny a postili sa. Aj to je pre nás pozvanie, aby sme v deň prípravy na svätú spoveď rozšírili našu kajúcnosť pôstom.

5. Pôst sa spája s evanjelizáciou. Pán Ježiš pri svojom verejnom účinkovaní bol veľmi vyťažený, napriek tomu si našiel čas na dôvernú modlitbu s Otcom. Podobne aj pápež bl. Ján Pavol II. na svojich misijných cestách nevyužíval svoje pohodlie, niekedy aj čas potrebného oddychu, všetko toto obetoval za budúce stretnutie s rozličnými ľuďmi.

Na záver uvediem  Františkánsku  modlitbu z You Cath- u:

„Pretože, len keď dávame, nadobúdame;¬ keď zabúdame na seba,  nachádzame seba samých; len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenie; len keď odumierame sebe, povstávame k večnému životu!“

Otec Róbert