Skip to content Skip to footer

After party: Sedliacka veselica 2017

„Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky. Kto prichádza z neba, je nad všetkých a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nik neprijíma jeho svedectvo“ (Jn 3,31-32) .

V stredu 26.04.2017 sa od 19.00 hod. večer v  spoločenských priestoroch Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku na „červených“ konala Sedliacka veselica, ktorá tu má už šestnásťročnú tradíciu. Celý večer sa tento veľmi pekný spoločenský priestor niesol ľudovou hudbou, spevmi a tancom, ktoré si nacvičili študenti z novovzniknutého Folklórneho súboru Čebrať pri Katolíckej univerzite v Ružomberku, podporovaní cimbalovou hudbou Tomáša Uličného.

Väčšina účastníkov z radov študentov bola oblečená v nádherných ľudových krojoch z rôznych regiónov Slovenska. Každý z krojov vyjadruje originalitu konkrétneho kraja a regiónu. Ľudový kroj je zároveň umeleckým dielom „hand made“ našich starých mám a starých otcov, ktorí svoju nažitú múdrosť vložili do ich výšiviek a vzorov.

Ľudový kroj – nažitá múdrosť našich starých mám a starých otcov

Ak sa zamyslíme nad spomenutým ľudovým krojom, v ktorom v stredu večer vynikala krása našich dievčat a chlapcov, ešte raz je potrebné povedať, že ľudové kroje v sebe obsahujú nažitú ľudovú múdrosť presvetlenú „pohľadom zhora.“

Ľudový kroj obsahuje v sebe viacero faktov. Podľa oblečenia bolo kedysi poznať, kto z akého regiónu pochádza, či sa ten región nachádza vo vrchoch, či na nížinách, či je to bohatý alebo chudobný kraj.

Kroj múdro prispôsobený nádhernému ženskému telu jemne zahaľoval jeho tajomstvá, a tak dievčatá a ich telá sa stali istým tajomstvom pre mladých mužov. Nádherný dievčenský kroj tak kedysi pomáhal mladému mužovi budovať si úctu k dievčaťu odetom v tomto kroji. Nádherný kroj nedovoľoval v mladom mužovi prebudiť draka, ktorý si chce siahnuť po dievčenskom tele, využiť ho a potom ho skartovať.

Ľudový kroj, toto krásne každodenné oblečenie…

… chránil dievča aj pred psychickými ťažkosťami a zakrýval prípadne nedokonalosti ženského tela. Ak napríklad po veľkonočných sviatkoch pribudol nejaký ten gram či dekagram navyše, nádherný kroj to jednoducho zakryl.

O ľudovom kroji a zvlášť o dievčenskom kroji by sme mohli ešte veľa a veľa uvažovať, ale nato sú povolaní iní, odborníci, napr. etnológovia. Prečo som vlastne uvažoval nad touto témou?

Práve téma ľudových krojov akoby potvrdzovala dnešné Ježišovo slovo. „Kto prichádza z neba, je nad všetkých a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nik neprijíma jeho svedectvo,“ hovorí Ježiš. Ak sa započúvame do Ježišových slov, je v nich ukrytá veľká múdrosť, ktorá vedie človeka ku kráse života.

Pohľad zhora prináša ozajstnú krásu

Ježišovo slovo dvíha človeka, dvíha ho ponad obzory ľudského života, takže veriaci človek aj keď je zo zeme, už nepatrí zemi, nezmýšľa prízemne, pozemsky. Zmýšľa tak ako Ježiš, zmýšľa vo svetle pohľadu zhora. Takýto pohľad prináša ozajstnú krásu do ľudského života a tá sa premieta aj do ľudovej kultúry, premieta sa aj do spomínaného oblečenia našich starých mám a otcov, ktorému dnes hovoríme ľudový kroj. Nie je to prízemné uvažovanie, ktoré redukuje človeka na nástroj, na predmet ukojenia svojich vášni, na nástroj zisku. Pohľad zhora, Ježišov pohľad, premietli staré mamy a starí otcovia do ľudovej kultúry, ktorá dvíhala človeka a dodnes dvíha. Táto kultúra je nadčasová a vždy bude dvíhať človeka.

COCA-COLA, NIKE, ADIDAS, PUMA…

A dovolím si povedať, že dnešná moderná kultúra, reprezentovaná značkami ako COCA-COLA, NIKE, ADIDAS či PUMA, ktorá redukuje človeka len na predmet, na nástroj zisku, na klienta, nie na človeka, teda dnešná kultúra, ktorej žiaľ chýba pohľad zhora, nesiaha kultúre našich starých mám a otcov ani po členky.

Stredajší večer bol na KU-čke skutočne skvelý. Tí, ktorí tam v ten večer boli, určite neľutujú.

Jozef Žvanda

Foto: Internet