Skip to content Skip to footer

32. Nedeľa B 2021, Koľko divízií má rímsky pápež?

„Koľko divízií má rímsky pápež?“ Pri debate o osude Poľska počas posledných dní druhej svetovej vojny Winston Churchill upozornil Josifa Stalina, že by mal brať do úvahy aj názor Vatikánu. Sovietsky diktátor však britského premiéra prerušil otázkou: „Koľko divízií má rímsky pápež?“ O viac ako tridsať rokov sa Churchillovo varovanie ukázalo ako jasnozrivé: voľba poľského kardinála Karola Wotyłu za pápeža v roku 1978 bola prvým krokom vedúcim k demontáži sovietskeho komunizmu.

„Koľko divízií má rímsky pápež?“ V čom je ukrytá skutočná sila ľudstva, krajiny, národa. V čom je ukrytá sila nášho národa? V čom je ukrytá sila kresťanskej viery? V divíziách? Z histórie Izraelského národa mi prichádza na myseľ mladý odvážny pastier, Dávid. Keď sa mu filištínsky obor posmieval, vtedy mladý Dávid zvolal: „Ty ideš proti mne s mečom, kopijou a oštepom, ja však idem proti tebe v mene Pána zástupov, Boha izraelských šíkov, ktorého si hanobil. Dnešného dňa ťa Pán vydá do mojej ruky a dozvie sa celá zem, že Izrael má Boha. A dozvie sa celý tento zástup, že Pán nevyslobodzuje pomocou meča a kopije!“ (1 Sam 17, 45-47). Podobnú skúsenosť zažil aj v čase pogréčťovania Izraela, v snahe, aby národ odpadol od živého Boha, aj vodca Júda Makabejský. Keď sa obrovské sýrske vojská priblížili až k Bethoronskému svahu, vtedy Júda vyšiel proti nemu s hŕstkou vojakov. Keď Júdovi bojovníci zbadali obrovské vojsko, ktoré šlo proti nim, povedali Júdovi: „Ako sa budeme môcť toľkíto pustiť do boja proti takej presile? Júda povedal: „Aj niekoľkí ľahko zovrú mnohých, lebo pre nebo je jedno, či vyslobodzuje pomocou mnohých alebo niekoľkých. Veď víťazstvo v boji nezávisí od veľkosti vojska, ale sila je z neba. Sám Pán ich rozdrví pred našimi očami. Vy sa ich teda nebojte.“ Len čo to povedal, vrhol sa na nich a porazil sýrske vojsko (Porov. 1 Mach 3, 13-23).

„Koľko divízií má rímsky pápež?“ V čom je ukrytá skutočná sila ľudstva, krajiny, národa. V čom je ukrytá sila nášho národa? V čom je ukrytá sila kresťanskej viery?

V dnešnom Božom slove sú v centre pozornosti dve chudobné vdovy. Chudobná vdova. Ako to kedysi vo filme Pásla kone na betóne povedala vo „východňarčine“ Milka Zimková: „Nemáš chlopa, nemáš pravdy!“ Chudobná vdova predstavuje v našej spoločnosti slabosť, opustenosť, iróniu či výsmech, opovrhnutie, človeka, ktorého málokto berie vážne. A tak v spoločenskom rebríčku chudobná vdova zastáva jedno z posledných miest. Predsa si však dnešné Božie slovo všíma práve tieto slabé a opustené ženy, ktoré málokto berie vážne. Obe chudobné vdovy sú navonok fyzicky slabé a v spoločnosti bezvýznamné, no v skutočnosti sa v dnešnom Božom slove predstavuje ich vnútorná sila, a tak nastavujú zrkadlo aj dnešnej, často pomýlenej dobe, v ktorej ide veľakrát iba o prachy. Obe ženy sú veľmi chudobné, žijú už iba z toho posledného s tým, že zajtra môžu zomrieť. Vo veľmi ťažkej životnej situácii však dôverujú Bohu a dokážu sa podeliť aj o to najposlednejšie. Tá prvá vdova sa tak svojou veľkorysosťou a úžasnou dôverou v Boha stáva záchranou pre proroka Eliáša, aby nakoniec pre svoju veľkorysosť bol zachránený nielen sám prorok, ale aj ona chudobná vdova so svojim jediným synom. Tá druhá chudobná vdova sa ponad stáročia stáva pozitívnym príkladom aj pre nás a potvrdením slov z Biblie, že nielen z chleba žije človek. Tá druhá chudobná vdova je pre nás pozvaním, aby sme viac ako peniazom a pozemským intrigám, dôverovali Pánu Bohu. Veď aj v našom súčasnom probléme pandémie spoznávame, že v tomto prípade peniaze strácajú svoju moc a silu. Kým zdravý človek má milión želaní a túžob, chorý má iba jedno. Ona chudobná vdova, ktorú si dnes v chráme všíma Pán Ježiš, je pre nás pozvaním dôverovať Bohu a prehodnotiť aj svoj vzťah k majetkom. Veď či stačia k šťastiu človeka iba peniaze?

„Koľko divízií má rímsky pápež?“ V čom je ukrytá skutočná sila ľudstva, krajiny, národa. V čom je ukrytá sila nášho národa? V čom je ukrytá sila kresťanskej viery? Aj súčasný život, ktorý prežívame nám ukazuje a zároveň potvrdzuje slová sv. Jána Pavla II., že oveľa väčšia sila ako sila jadrových arzenálov a sila divízii, je sila ukrytá v úprimnom ľudskom srdci, sila v prečistých očiach a v prečistom srdci, vnútorná sila tých najslabších a ich presvedčenie, že Boh stojí nie na strane divízii či jadrových arzenálov, ale na strane maličkých.

Jozef Žvanda

Foto: Internet